Η HOTech – Ελληνική Οργανωτική παρουσίασε στους εκπροσώπους του Τύπου τις εφαρμογές τεχνολογίας Near Field Communication (NFC).


HOTECH LOGOΑξιοποιώντας πρώτη στην Ελλάδα τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας NFC, η HOTech διευρύνει το πεδίο δραστηριοποίησής της, παρέχοντας υπηρεσίες και λύσεις στους χώρους της ασφάλειας (NFC Patrol), της εκπαίδευσης (NFC Campus), της υγείας (NFC Field Service), καθώς και της διοργάνωσης συνεδρίων και εκθέσεων (NFC MyFair).


Συγκεκριμένα, η υπηρεσία NFC Patrol, αποτελεί μια πρωτοποριακή λύση διαχείρισης υπηρεσιών ασφαλείας, που παρέχει εγγυημένη καταγραφή παρουσίας προσωπικού σε συγκεκριμένα σημεία, με δυνατότητα ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο, αναφορών συμβάντων και αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ κέντρου ελέγχου και προσωπικού ασφαλείας.


Η εφαρμογή NFC Campus αφορά στον αυτοματισμό διαδικασιών σε σχολικά και ακαδημαϊκά συγκροτήματα με στόχο την βελτίωση της ασφάλειας, μέσω καταγραφής των κινήσεων μαθητών και προσωπικού και τη διευκόλυνση κάθε μορφής παροχής υπηρεσιών εντός του συγκροτήματος.


Μια ακόμα ολοκληρωμένη λύση συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, αποτελεί η υπηρεσία NFC Field Service, η οποία στοχεύει στην υποστήριξη εργασιών που εκτελούνται σε οποιαδήποτε περιοχή, στην καταγραφή της δραστηριότητας του προσωπικού που τις εκτελεί και στην ανάδειξη των πληροφοριών που συλλέγονται.


Τέλος, η HOTech χρησιμοποίησε την τεχνολογία NFC στο προϊόν της NFC MyFair για την παροχή σημαντικών υπηρεσιών σε διοργανωτές, συμμετέχοντες και επισκέπτες συνεδρίων, εκθέσεων, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων, μετατρέποντας τις καταγεγραμμένες πληροφορίες σε πολύτιμα συμπεράσματα με προστιθέμενη αξία.


Η HOTech, η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη λογισμικού, την εγκατάσταση και υποστήριξη ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων σε οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό από το 1987, είναι μέλος του ΣΕΠΕ και του NFC Forum και αποτελεί πιστοποιημένο συνεργάτη της Microsoft. Τα τελευταία χρόνια συμμετέχει ως ενεργό μέλος σε όλα τα παγκόσμια συνέδρια που αφορούν στην τεχνολογία NFC.