Η “Ιntracom Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών” ανακοινώνει την έναρξη συζητήσεων με μεγάλο προμηθευτή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.


intracom-telecomΣκοπός των συζητήσεων είναι η πιθανή συμμετοχή αυτού του προμηθευτή στη μετοχική σύνθεση της Intracom Telecom.


Η Εταιρία θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό εφόσον υπάρξουν εξελίξεις επί των ως άνω συζητήσεων, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας.