Η Ericsson θα παρέχει και θα διαχειρίζεται δίκτυο LTE σε αγροτικές και περιφερειακές περιοχές της Αυστραλίας για το Εθνικό Ευρυζωνικό Δίκτυο.


ericssonΤα νοικοκυριά αγροτικών και περιφερειακών περιοχών θα αρχίζουν να έχουν πρόσβαση από τα μέσα του 2012 και η ολοκλήρωση του δικτύου αναμένεται μέχρι το 2015.


Η συμφωνία αξίας AUD 1 δισ. εντάσσεται στο πλαίσιο ενός πλήρους Project της Αυστραλιανής Κυβέρνησης για υψηλής ταχύτητας εθνικό ευρυζωνικό δίκτυο


Η NBN Co – η οποία συστάθηκε από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση το 2009 για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του εθνικού ευρυζωνικού δικτύου – ανέθεσε στην Ericsson την κατασκευή και λειτουργία ενός 2.3 GHz ευρυζωνικού ασύρματου δικτύου σταθερής τηλεφωνίας, βασισμένου σε LTE τεχνολογία. Θα εξυπηρετεί αγροτικές περιοχές της Αυστραλίας, με ταχύτητες download έως και 12Mbps και ταχύτητες upload έως 1Mbps, σημειώνοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση με τις υπάρχουσες ευρυζωνικές υπηρεσίες.


Η απόφαση ανταποκρίνεται στο όραμα της αυστραλιανής κυβέρνησης να αναπτύξει ένα υψηλής ταχύτητας ευρυζωνικό δίκτυο διαθέσιμο στο σύνολο του πληθυσμού και εντάσσεται στις εθνικές επενδύσεις σε υποδομές ύψους AUD 36 δισεκατομμυρίων.


Το νέο εθνικό δίκτυο NBN θα δώσει, επίσης, νέες δυνατότητες στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης. Η υψηλής ταχύτητας ευρυζωνικότητα θα διευκολύνει τις ιατρικές διαγνώσεις σε απομακρυσμένες περιοχές και την κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες θα παρέχουν επίσης βελτιωμένη πρόσβαση σε ιατρικό προσωπικό ή ιατρικές υπηρεσίες παρακολούθησης, καθώς και μια πιο πλούσια και ποικιλόμορφη εκπαιδευτική εμπειρία.


Tο LTE θα παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες – στην προκειμένη περίπτωση μέσω του εξοπλισμού συσκευών σταθερής ασύρματης σύνδεσης από το σπίτι – ικανοποιώντας τα αυστηρά κριτήρια της NBN για ποιότητα και επιδόσεις. Τα σταθερά – ασύρματα δίκτυα χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση σε στάσιμα σημεία – στην περίπτωση αυτή μέσω LTE σταθμών βάσης σε αρκετά νοικοκυριά ή επιχειρήσεις – που επιτρέπουν στην NBN Co την παράδοση μίας ανώτερης εμπειρίας στον τελικό χρήστη.


Στο πλαίσιο της δεκάχρονης συμφωνίας, η Ericsson θα παρέχει LTE δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της ασύρματης πρόσβασης, σταθμών βάσης και διαβίβασης, καθώς και όλες τις σχετικές υπηρεσίες. Τα προϊόντα του εκτεταμένου χαρτοφυλακίου της Ericsson περιλαμβάνουν επίσης το multi-standard radio base station RBS6000, μετάδοση και λύσεις Evolved Packet Core.


Ως μέρος της συμφωνίας, η Ericsson θα είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση του end-to-end δικτύου της NBN Co, συμπεριλαμβανομένων BSS. Συγκεκριμένα, η Ericsson αναλαμβάνει την ενεργοποίηση των υπηρεσιών, τη διαχείριση και διασφάλιση καθώς και την απόδοση του δικτύου και τη διαχείριση χωρητικότητας. Η Ericsson θα παρέχει επίσης ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως κατασκευή, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και υπηρεσίες μάθησης. Οι λειτουργίες δικτύου θα μεταφερθούν από την Ericsson στην NBN Co αφού η αρχική συμφωνία με την Ericsson ολοκληρωθεί.


Μέχρι σήμερα, η Ericsson έχει υπογράψει εμπορικές LTE συμβάσεις με έξι από τους επτά σημαντικότερους φορείς με τα υψηλότερα έσοδα για το 2010. Κατέχει ηγετική θέση στα ανοικτά πρότυπα και την πιο σημαντική επίδραση στις προδιαγραφές LTE που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα. Η Ericsson αναμένει να έχει 25% όλων των απαραίτητων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για το LTE, γεγονός που την καθιστά το μεγαλύτερο κάτοχο διπλώματος ευρεσιτεχνίας στον κλάδο.