Ομιλητής στο 6° Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ ο επικεφαλής της WIND Ελλάς, κ. Νάσος Ζαρκαλής.


N.ZARKALIS_CEO WIND HELLAS lowΟμιλητής στο 6ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ με θέμα «Οι Προηγμένες Υποδομές Επικοινωνιών ως Θεμέλιο για την Ψηφιακή Ατζέντα της Ευρώπη» ήταν ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της WIND Ελλάς, κ. Νάσος Ζαρκαλής.


Ανοίγοντας την 4η Ενότητα της δεύτερης μέρας του συνεδρίου η οποία ήταν αφιερωμένη στις «Πολιτικές βελτιστοποίησης φάσματος για την κινητή ευρυζωνικότητα επόμενης γενιάς» ο κ. Ζαρκαλής στην ομιλία του αναφέρθηκε στο ζήτημα της επικείμενης ανανέωσης των αδειών χρήσης στο φάσμα των 900MHz.


Ο επικεφαλής της WIND Ελλάς αναγνώρισε ένα νέο «μέτωπο» για τον κλάδο, επισημαίνοντας ότι η αποτίμηση των δεσμών φάσματος προς ανανέωση δεν ανταποκρίνεται στα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας και αγοράς ούτε αποτελεί εύλογο και δίκαιο τίμημα.


Ο κ. Ζαρκαλής παρουσίασε στο πλαίσιο της ομιλίας του την ανάλυση που έκανε για λογαριασμό της WIND Ελλάς μία από τις εξέχουσες σε διεθνές επίπεδο εταιρεία οικονομικών συμβούλων, η Compass Lexecon, όπου σύγκρινε τις ευρωπαϊκές τιμολογήσεις για ανανεώσεις αδειών συχνοτήτων στα 900 MHz για εννέα χώρες αναφοράς.


Προσαρμόζοντας τις τιμές ανανέωσης των αδειών με βάση το εθνικό ΑΕΠ της Ελλάδας, η ανάλυση δείχνει ότι η μέση τιμή για την ανανέωση στα 900 MHz για μια περίοδο 15 ετών και για 2×5 MHz, είναι στην πράξη περίπου € 20 εκατομμύρια.


Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της WIND Ελλάς μίλησε εκτεταμένα για την προτεινόμενη διαδικασία δημοπράτησης των αδειών χρήσης φάσματος. Φέρνοντας ως παράδειγμα την ευρωπαϊκή πρακτική, ο κ. Ζαρκαλής ανέδειξε το γεγονός ότι η Ελλάδα θα είναι η πρώτη και η μόνη χώρα στην Ευρώπη που θα δημοπρατήσει συχνότητες στα 900 MHz σε φάση ανανέωσης υφιστάμενων αδειών. Στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. καμία άδεια, που αρχικά είχε δοθεί με δημοπρασία, δεν ανανεώθηκε πάλι με την ίδια διαδικασία, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές δεν επιθυμούν να θέσουν υπό διακινδύνευση ιστορικές επενδύσεις, διαταράσσοντας έτσι το συμφέρον των καταναλωτών.


Απαντώντας στο επιχείρημα υπέρ της δημοπρασίας εξ ονόματος της διαφάνειας, της δίκαιης μεταχείρισης και του υγιούς ανταγωνισμού, ο κ. Ζαρκαλής ανέφερε ότι η διαδικασία δημοπράτησης δεν πρέπει να αξιολογείται επί της αρχής αλλά επί του δυνητικού αποτελέσματος.


Σύμφωνα με τον κ. Ζαρκαλή η ενδεχόμενη δημοπράτηση «Οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισμού, δεδομένης της ασυμμετρίας στην κατοχή φάσματος και στις ημερομηνίες λήξης των αδειών». Παρουσίασε δε στους συνέδρους συγκεκριμένα παραδείγματα χωρών που αντιμετώπισαν με επιτυχία το πρόβλημα της ασυμμετρίας της αγοράς, όπως η Ιρλανδία και η Γερμανία, που προωθούν διαχειριστικές ανανεώσεις μέχρι ένα χρονικό σημείο όπου όλες οι συχνότητες να ανανεώνονται μαζί και στη συνέχεια θα προχωρήσουν σε δημοπρατήσεις με την προοπτική της διάθεσης νέου/επιπλέον φάσματος καθώς και του ψηφιακού μερίσματος. Στην Ελβετία επίσης πραγματοποιείται φέτος δημοπράτηση όλου του φάσματος συμπεριλαμβανόμενου του φάσματος που δεν αποδεσμεύεται πριν το τέλος του 2016.


Πρόσφατο είναι και το παράδειγμα της Μάλτας: η ρυθμιστική αρχή ενώ είχε αρχικά εξαγγείλει μια διαδικασία δημοπράτησης στη συνέχεια προώθησε ένα διάλογο με τους παίκτες της αγοράς ο οποίος κατέληξε σε μια κοινά αποδεκτή λύση κατανομής του φάσματος και ανανέωσης των αδειών.


Ολοκληρώνοντας την παρουσία του στο συνέδριο, ο Νάσος Ζαρκαλής κατέθεσε τις προτάσεις της WIND Ελλάς για τη βέλτιστη αξιοποίηση του φάσματος υπό ανανέωση:


– δίκαιη εκτίμηση της τιμής των αδειών μέσω μας μεθοδολογίας που θα ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή εμπειρία και θα έχει προσαρμοστεί στο Ελληνικό περιβάλλον και την πραγματικότητα που βιώνουμε
– ταυτόχρονη ανανέωση όλων των υφιστάμενων αδειών στη ζώνη των 900 MHz μέχρι το 2032. Αυτό θα δώσει την ευκαιρία στο Ελληνικό Δημόσιο να μεγιστοποιήσει τα έσοδα του προϋπολογισμού του 2011 και θα διασφαλίσει ένα δίκαιο πεδίο συναγωνισμού, χωρίς ασυμμετρίες
– άμεση απελευθέρωση της δέσμης 2x5MHz που προς το παρόν χρησιμοποιείται από τις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και
– έναρξη διαλόγου με τους παίκτες της αγοράς ώστε να επιλεγεί η καλύτερη λύση για όλα τα μέρη