Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε το έργο της εγκατάστασης ασύρματου δικτύου στο ΑΤΕΙ Χαλκίδας από την Digimark Α.Ε.


DigimarkΗ εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής ενώ είναι πιστοποιημένος Preferred Golden Partner IPG Solutions Specialist, της Hewlett Packard. Η συνολική αξία του έργου ανήλθε στο ποσό των 280.000€.


Η επιτακτική ανάγκη εκσυγχρονισμού του ενσύρματου δικτύου του ΑΤΕΙ Χαλκίδας προς εξυπηρέτηση φοιτητών και προσωπικού, ήταν ο λόγος που ώθησε τη διοίκηση του Ιδρύματος να απευθυνθεί στην Digimark, προκειμένου να αντικαταστήσει παλαιό σύστημα δικτύου με νέο και υπερσύγχρονο, προσφέροντας παράλληλα υψηλότατες ταχύτητες και ασύρματη κάλυψη δικτύου.


Το έργο ολοκληρώθηκε σε δύο στάδια από το πιστοποιημένους μηχανικούς της Digimark. Αρχικά πραγματοποιήθηκε δομημένη καλωδίωση ολόκληρου του οικισμού του ΑΤΕΙ Χαλκίδας, ο οποίος περιλαμβάνει 5 κτίρια συμπεριλαμβανομένης και της φοιτητικής εστίας. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε κάλυψη όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του ΑΤΕΙ με access point της Hewlett Packard, ελεγχόμενα από κεντρικό wireless controller της ίδιας κατασκευάστριας εταιρίας.


Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Χαλκίδας περιλαμβάνει εννέα (9) σχολές και είναι στεγασμένο στη θέση Σκληρό της περιοχής Ψαχνών Ευβοίας ενώ είναι το μοναδικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιφέρεια. Η συνολική στρεμματική έκταση του Τ.Ε.Ι. είναι 204.000 τμ., ενώ ο χρησιμοποιούμενος κτιριακός εξοπλισμός του ιδρύματος αποτελείται από 5 συνδεδεμένα κτίρια συνολικής μικτής επιφάνειας 24.430 τμ.


Η Digimark ανέλαβε το έργο της κάλυψης με ασύρματο δίκτυο όλης της έκτασης του ΤΕΙ, τον Αύγουστο του 2010 και το παρέδωσε στο διοικητικό προσωπικό και τους χιλιάδες φοιτητές προς χρήση ένα μήνα αργότερα.


Το ΑΤΕΙ Χαλκίδας από την αρχής της λειτουργίας του, κάλυπτε τις ανάγκες των χιλιάδων φοιτητών αλλά και του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, χρησιμοποιώντας ενσύρματο δίκτυο, γεγονός το οποίο δεν διευκόλυνε τη χρήση του διαδικτύου σε κάλυψη όλων των τετραγωνικών του εκπαιδευτικού συγκροτήματος. Πλέον οι χρήστες, έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται στο χώρο του ΑΤΕΙ, καλύπτοντας όλη την έκτασή του, χωρίς να χάνουν τη σύνδεση με το ασύρματο δίκτυο. Επίσης το σύστημα επιτρέπει την απρόσκοπτη χρήση με ταυτόχρονη σύνδεση χιλιάδων χρηστών, τόσο των φοιτητών όσο και του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού του εκπαιδευτικού ιδρύματος.


Από την ημερομηνία παράδοσης του έργου και μέχρι σήμερα το εξειδικευμένο τμήμα υποστήριξης της Digimark, έχει την πλήρη τεχνική κάλυψη της εκπαιδευτικής μονάδας αναφορικά με τη συντήρηση της εγκατάστασης του ασύρματου δικτύου.