Η Forest View ανακοινώνει την αποκλειστική συνεργασία με τη Microsoft για την Cost Per Action καμπάνια του νέου Internet Explorer 9.


Internet Explorer 9Στόχος της καμπάνιας είναι να δημιουργήσει «downloads» του νέου browser και να τον γνωστοποιήσει στο ευρύ κοινό. Η καμπάνια τρέχει ήδη στο δίκτυο της ForestView με πολύ καλά αποτελέσματα. Με συνεχές optimization και παρακολούθηση, η καμπάνια προσφέρει τη δυνατότητα μεγιστοποίησης αποτελεσμάτων βάση συγκεκριμένων στόχων.