Έρευνα της Deloitte εκτιμά ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να εξοικονομήσουν έως και 2,5 δισ. το έτος με την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.


deloitteΑπό 2.000 έως 3.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα κάνουν σήμερα χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, κυρίως, από τον κλάδο του λιανεμπορίου ανταλλάσσοντας περίπου 6 με 7 εκ. τιμολόγια σε ετήσια βάση και εξοικονομώντας τουλάχιστον περί τα 121 εκ. ευρώ.


Το συνολικό κόστος ενός έγχαρτου τιμολογίου διαμορφώνεται στα 11,10 ευρώ, ενώ το ηλεκτρονικό τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 4,70 ευρώ, δηλαδή η μείωση κόστους φθάνει το 57%. Έτσι, με βάση τις εκτιμήσεις για περίπου 7 εκ. τιμολόγια, οι ελληνικές επιχειρήσεις που εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια εξοικονομούν περί τα 45 εκ. ευρώ ετησίως.


Για τον αποδέκτη του ηλεκτρονικού τιμολογίου η εξοικονόμηση ανά τιμολόγιο φθάνει το 62%, καθώς η μέση τιμή για το έγχαρτο διαμορφώνεται στα 17,6 ευρώ, ενώ για το ηλεκτρονικό στα 6,70 ευρώ. Η εξοικονόμηση για τους αποδέκτες των περίπου 7 εκ. τιμολογίων στη χώρα μας, που περιλαμβάνει τόσο επιχειρήσεις όσο και ελεύθερους επαγγελματίες, διαμορφώνεται σε περισσότερα από 76 εκ. ευρώ.


Το συνολικό κόστος της παραδοσιακής τιμολόγησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις, κυμαίνεται στα 3 – 4 ευρώ ανά τιμολόγιο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ξεπερνάει τα 5 – 7 ευρώ ανά τιμολόγιο, μεγέθη που είναι αρκετά χαμηλότερα σε σχέση με λοιπές ευρωπαϊκές χώρες.


Στην Ελλάδα η ηλεκτρονική τιμολόγηση εντείνεται, έχοντας κάνει την εμφάνισή της ήδη από το 2006, με τη θέσπιση της ΠΟΛ 1049/21.3.2006, η οποία καθορίζει τους όρους και προϋποθέσεις για τη «διαβίβαση, αποδοχή και αποθήκευση τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα».


Θετικές επιδράσεις από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης
– Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας
– Αύξηση παραγωγικότητας
– Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών
– Εξοικονόμηση κόστους
– Βελτίωση διαδικασιών
– Επίσπευση των πληρωμών
– Βελτίωση χρηματοροών
– Αναβάθμιση ανθρωπίνων πόρων
– Μείωση κατανάλωσης χαρτιού


Πεδία μείωσης κόστους από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης
– Στις καταχωρήσεις
– Στα αναλώσιμα
– Στον ανθρωποχρόνο
– Στην επανέκδοση παραστατικών
– Στις ταχυδρομικές αποστολές
– Στη μεταφορά παραστατικών