Η Regate συμμετέχει ως Προμηθευτής Προηγμένων Λύσεων Πληροφορικής στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ.


REGATEΤο πρόγραμμα αυτό επιδοτεί με ποσοστό 45% – 50% την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μεταποίησης, του χονδρικού εμπορίου, των κατασκευών και της παροχής υπηρεσιών.


Ειδικότερα, η δράση “Εξωστρέφεια” αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων που θα υποστηρίξουν την υλοποίηση νέων προϊόντων ή την προώθηση των ήδη υπαρχόντων, σε νέες αγορές. Στόχος της είναι οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν να μπορούν να αξιοποιήσουν νέα τεχνολογικά εργαλεία για την ανάπτυξή τους και να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης.


Η εν λόγω δράση υλοποιείται από την εταιρία «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» (www.digitalaid.gr) του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και η υποβολή προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά, από την 10/3/2011 έως την 24/5/2011, ενώ τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να κυμαίνονται από 30.000 € έως 250.000 € ανά επιχείρησης.


H Regate Α.Ε. προσφέρει φορητές λύσεις πληροφορικής που είναι 100% επιλέξιμες και εντάσσονται στην κατηγορία «Αγορά λογισμικού & Προμήθεια Προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής». Συγκεκριμένα, προσφέρει την ολοκληρωμένη λύση BizeGate, η οποία καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των εν κινήσει στελεχών, με καθετοποιημένες εφαρμογές όπως φορητή παραγγελιοληψία και merchandising (sales force automation), τιμολόγηση επί αυτοκινήτου (exvan) και διαχείριση ιατρικών επισκεπτών (Representatives).


Παράλληλα, ως αποκλειστικός πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων αυτοματοποίησης πωλήσεων που παρέχονται μέσα από το Microsoft S+S Incubation Center, σε cloud server περιβάλλον, η Regate A.E. προσφέρει τη συνδρομητική λύση φορητής παραγγελιοληψίας και merchandising BizeGate On Demand, η οποία έχει σταθερή μηνιαία χρέωση (από €24 το μήνα ανά χρήστη) και αποτελεί απολύτως επιλέξιμη δαπάνη για τη δράση «Εξωστρέφεια».