Η Carouzos ανέθεσε στη Scicom την υποστήριξη της υφιστάμενης εγκατάστασης Microsoft Dynamics Nav για την κεντρική διοίκηση.


scicom logoΗ προηγούμενη συνεργασία μεταξύ των δύο Εταιριών αφορούσε την υποστήριξη λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής πώλησης της Carouzos. Σε συνέχεια αυτής της συνεργασίας, η Scicom ανέλαβε και την μηχανογραφική υποστήριξη των κεντρικών λειτουργιών της.


Στόχος είναι η εταιρεία Carouzos, να εκμεταλλευτεί στο σύνολό τους όλες τις δυνατότητες του συστήματος και να βρει λύσεις σε διαχρονικά θέματα. Η Scicom έχοντας μεγάλη εμπειρία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων ERP στην αγορά, αποτελεί τον ιδανικότερο συνεργάτη επιχειρήσεων και οργανισμών που αναζητούν ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.