Η Digimark Α.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία την εγκατάσταση του SoftOne ERP στη Groupon και στις εκδόσεις Ψύχαλος.


DigimarkΗ Digimark Α.Ε., εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής και του αυτοματισμού γραφείου και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Soft Οne Technologies AE, ολοκλήρωσε την εγκατάσταση του Soft1 ERP στη Groupon και στις Εκδόσεις Ψύχαλος.


Τόσο η Groupon όσο και οι Eκδόσεις Ψύχαλος εμπιστεύτηκαν την αξιοπιστία και την σημαντική εμπειρία της Digimark Α.Ε. στην υλοποίηση έργων CRM με Soft One. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Digimark σχεδίασαν και εφάρμοσαν αποτελεσματικές λύσεις μηχανογράφησης βασισμένες αποκλειστικά στις ανάγκες και στις προδιαγραφές κάθε εταιρείας.


Η χρήση του σύγχρονου εμπορικού και λογιστικού προγράμματος (ERP) Soft1 300 το οποίο έχει σχεδιάσει η Soft One Technologies ΑΕ., θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην υποστήριξη των λειτουργιών εταιρίας που αφορούν στο σύνολο των οικονομικών και λογιστικών της διαδικασιών, στην εμπορική διαχείριση και παρακολούθηση της παραγωγής, στην διαδικασία αποθήκευσης και κοστολόγησης, καθώς και όλων των ενεργειών C.R.M.


Soft1 ERP στη Groupon
Όσον αφορά στη Groupon, μία από τις μεγαλύτερες Social Buying ιστοσελίδες παγκοσμίως, Digimark ολοκλήρωσε την εγκατάσταση μηχανογράφησης σε όλα τα στάδια εσωτερικών διαδικασιών βάσει των κεντρικών ευρωπαϊκών προτύπων. Eπενδύοντας στην «αγοραστική δύναμη του συνόλου», η Groupon επέλεξε ένα νέο πληροφοριακό λογισμικό το οποίο υποστηρίζει τις λειτουργίες της εταιρίας που αφορούν τη διαχείριση των συμβάσεων και των εκατοντάδων πελατών της.


Ως αποτέλεσμα των παραπάνω η Groupon, παρατηρεί μείωση των μέχρι τώρα χρονοβόρων διαδικασιών και άρα αύξηση παραγωγικότητας κατά σημαντικό ποσοστό, και αυτό χάρη στους ειδικούς αυτοματισμούς που δημιουργήθηκαν από την εξειδικευμένη ομάδα της Digimark με εργαλείο το Soft1 ERP. Επίσης, απλοποίησε πλήθος πολύπλοκων εργασιών και ταυτόχρονα εξασφάλισε την εγκυρότητα, ταχύτητα και εκσυγχρονισμό των λειτουργιών της.


Soft 1 ERP στις Εκδόσεις Ψύχαλος
Oι Εκδόσεις Ψύχαλος προχώρησαν εκτός από την εγκατάσταση της βασικής σουίτας ενοτήτων του Soft1 300, στην προσθήκη επιπλέον διαχειριστικών ενοτήτων που χρειάζεται αποκλειστικά η ίδια. Έτσι, οι Εκδόσεις Ψύχαλος απόκτησαν πλήρη επικοινωνία για τα δύο καταστήματά τους και ενοποιημένο περιβάλλον ως προς τον έλεγχο και διαχείριση τους. Επίσης, στήθηκε ειδικό σύστημα για την παρακολούθηση των προϊόντων με serial numbers για τη διαχείρηση των βιβλίων.


Τέλος, με την εγκατάσταση του συστήματος διαχείρισης παραγωγής, η εταιρία πραγματοποιεί το βασικό υπολογισμό κόστους παραγωγής ενός βιβλίου σε όλα τα στάδια, διαδικασία εξαιρετικής σημασίας για τους εκδοτικούς οίκους ως προς την κοστολόγηση και κερδοφορία τους.