Η Assertive A.E. αναλαμβάνει την υλοποίηση έργου SAP Business Objects για τον όμιλο εταιρειών Interamerican.


SAP BusinessObjects ConsolidationO όμιλος εταιρειών Interamerican, μέλος ενός από τους κορυφαίους Ευρωπαϊκούς ομίλους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της Eureko, επέλεξε τη λύση SAP BusinessObjects Consolidation για τη βελτίωση των διαδικασιών Οικονομικής Ενοποίησης και Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Την υλοποίηση του έργου έχει αναλάβει η εταιρεία Assertive A.E., πιστοποιημένος συνεργάτης της SAP, με εξειδίκευση στις λύσεις SAP Business Objects Enterprise Performance Management (EPM).


O όμιλος εταιρειών Interamerican κατέχει κορυφαία θέση στους τομείς δραστηριοποίησης του. Οι θυγατρικές του εταιρείες δραστηριοποιούνται με ιδιαίτερη επιτυχία στους τομείς των Ασφαλιστικών Υπηρεσιών, των Υπηρεσιών Βοήθειας, των Υπηρεσιών Υγείας και των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Με την επιλογή της λύσης της SAP, στόχος του ομίλου είναι να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες Οικονομικής Ενοποίησης και Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, ώστε να βελτιώσει τις συνολικές του επιδόσεις.


Η λύση SAP BusinessObjects Consolidation θα ολοκληρωθεί με το κεντρικό σύστημα SAP ERP και θα καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του ομίλου για ταχύτερη και ασφαλέστερη ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων, διαφάνεια και πλήρη συμμόρφωση με το ρυθμιστικό πλαίσιο. Παράλληλα, θα επιτρέψει την παροχή πιο έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης προς το μητρικό όμιλο. Ακόμη, θα βοηθήσει στη συστηματικότερη παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων, ενισχύοντας έτσι τον έλεγχο της απόδοσης του οργανισμού.


Η λύση SAP BusinessObjects Consolidation βοηθά τις επιχειρήσεις στη συνεπή διαχείριση των επιδόσεων τους, ενοποιώντας και εκσυγχρονίζοντας τις διαδικασίες για το σχεδιασμό, την κατάρτιση και την ενοποίηση προϋπολογισμών, προβλέψεων και οικονομικών καταστάσεων. Έτσι, συμβάλλει στη μείωση του χρόνου του προϋπολογιστικού κύκλου, στην ενίσχυση των διαδικασιών συμμόρφωσης, στον περιορισμό των εξωτερικών δαπανών ελέγχου, αλλά και του συνολικού φόρτου εργασίας. Διαθέτοντας ένα κοινό user interface, η λύση της SAP προσφέρει στις επιχειρήσεις ό,τι χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του οικονομικού και λειτουργικού σχεδιασμού, βοηθώντας τις να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων και την ποιότητα των υπηρεσιών τους.