Η T-Mobile Ολλανδίας κατόρθωσε με επιτυχία να βελτιώσει την προσβασιμότητα και ποιότητα του δικτύου της.


tmobile netherlandsΑυτό επετεύχθη με παράλληλη μείωση σε σημαντικά ποσοστά του μέγιστου φορτίου κυκλοφορίας σε ένα πιο διαχειρίσιμο επίπεδο. Ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας T-Mobile Ολλανδίας, ενεργοποίησε τη λειτουργία paging channel εντός του δικτύου του, επεκτείνοντας έτσι την κυκλοφορία φωνής και δεδομένων.


Το Cell_PCH αποτελεί μια υπηρεσία που υποστηρίζει η Nokia Siemens Networks στα δίκτυα 3G, η οποία μπορεί να μειώσει σημαντικά το φορτίο κυκλοφορίας διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αύξηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.