Για πρώτη φορά, ο δημόσιος τομέας της Μ. Βρετανίας αναθέτει έργα προμήθειας λογισμικού σε εταιρείες με open source προϊόντα.

Τουλάχιστον δύο εταιρείες λογισμικού ανοιχτού κώδικα θα γίνουν επίσημοι προμηθευτές software των βρετανικών σχολείων, λαμβάνοντας μέρος στην ύψους £80 εκατ. δράση με τίτλο «Software for Educational Institutions Framework». Λογισμικό ανοιχτού κώδικα (open source) θεωρείται το λογισμικό για το οποίο ο πηγαίος κώδικας είναι ελεύθερα και δημόσια διαθέσιμος, παρ’όλο που οι συγκεκριμένες συμφωνίες άδειας ποικίλουν ως προς το τι επιτρέπεται να κάνεις με αυτόν τον κώδικα.
Ο Mark Taylor, πρόεδρος της Sirius Corporation, μιας εκ των εταιρειών open source που κέρδισε μια θέση στον διαγωνισμό δήλωσε πως ξαφνιάστηκαν και ταυτόχρονα ικανοποιήθηκαν που επιτέλους παρατηρήθηκε μια τόσο σημαντική εξέλιξη για το open source κίνημα. Εδώ και χρόνια, ο δημόσιος τομέας στην Αγγλία είχε αποκλείσει την προμήθεια λογισμικού από εταιρείες με προϊόντα ανοιχτού κώδικα, προτιμώντας ακριβότερες εμπορικές λύσεις που δεν επέτρεπαν σε προγραμματιστές άλλων εταιρειών να διερευνήσουν τον τρόπο κατασκευής τους.
Για όσους δεν γνωρίζουν τι εστί λογισμικό ανοιχτού κώδικα (open source software), παραθέτουμε τις απόψεις του γκουρού του ελεύθερου λογισμικού, Richard Stallman:
«Το 1998, ένα μέρος της κοινότητας του ελεύθερου λογισμικού διασπάστηκε και ξεκίνησε να δραστηριοποιείται με το όνομα “ανοιχτός κώδικας.” Αυτός ο όρος αρχικά προτάθηκε για να αποφευχθούν πιθανές παρεξηγήσεις του όρου “ελεύθερο λογισμικό,” αλλά σύντομα συσχετίστηκε με φιλοσοφικές απόψεις αρκετά διαφορετικές από εκείνους του κινήματος του ελεύθερου λογισμικού.
Κάποιοι από τους υποστηρικτές του “ανοιχτού κώδικα” το θεώρησαν σαν μία “εμπορική δραστηριοποίηση για το ελεύθερο λογισμικό” το οποίο θα άρεσε σε επιχειρηματικά στελέχη αναφέροντας πρακτικά οφέλη, ενώ παράλληλα θα απέφευγαν ιδέες σωστού και λάθους τις οποίες δεν θα ήθελαν να ακούσουν. Άλλοι υποστηρικτές κατηγορηματικά απέρριψαν τις ηθικές και κοινωνικές αξίες του κινήματος του ελεύθερου λογισμικού. Όποιες κι αν είναι οι απόψεις του, όταν δραστηριοποιούνταν για τον “ανοιχτό κώδικα” δεν ανέφεραν ή συνηγόρησαν υπέρ εκείνων των αξιών. Ο όρος “ανοιχτός κώδικας” γρήγορα συσχετίστηκε με την πράξη του να αναφέρουν μόνο πρακτικές αξίες όπως το να κάνουν ισχυρό κι αξιόπιστο λογισμικό. Οι περισσότεροι υποστηρικτές του “ανοιχτού κώδικα” έχουν εισαχθεί σε αυτό από τότε, και αυτή την πρακτική την δέχονται όπως είναι.
Σχεδόν όλο το λογισμικό ανοιχτού κώδικα είναι ελεύθερο λογισμικό. Οι δύο όροι περιγράφουν σχεδόν την ίδια κατηγορία λογισμικού. Αλλά αντιπροσωπεύουν κάποιες απόψεις βασισμένες σε βασικές διαφορετικές αξίες. Ο ανοιχτός κώδικας είναι μία μεθοδολογία ανάπτυξης. Το ελεύθερο λογισμικό είναι ένα κοινωνικό κίνημα. Για το κίνημα ελεύθερου λογισμικού, το ελεύθερο λογισμικό είναι μία ηθική προσταγή, επειδή μόνο το ελεύθερο λογισμικό σέβεται την ελευθερία του χρήστη. Σε αντίθεση, η φιλοσοφία του ανοιχτού κώδικα σε σχέση με θέματα για το πως να κάνει το λογισμικό “καλύτερο”–με καθαρά πρακτικό τρόπο μόνο. Λέγεται πως το μη ελεύθερο λογισμικό είναι μία χείριστη λύση. Για το κίνημα του ελεύθερου λογισμικού, πάντως, το μη ελεύθερο λογισμικό είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα, και η κίνηση του να ελευθερώσουμε το λογισμικό είναι η λύση.»