Κυκλοφόρησε η νέα (10η) έκδοση του λογισμικού Odeon 2000 για τα ωδεία με το προσωνύμιο Evolution.


odeonΣτην έκδοση αυτή έχει ενσωματωθεί και δυνατότητα εκτεταμένης αρχειοθέτησης κάθε εγγράφου (εικόνας, κειμένου κ.τ.λ.) που αφορά σπουδαστή ή διδάσκοντα. Η νέα έκδοση θα αποσταλεί ταχυδρομικά σε κάθε ωδείο που έχει σύμβαση συντήρησης για το 2011. Στο CD αποστολής περιλαμβάνεται και το πρόγραμμα Odeon Screen Manager καθώς και video που εξηγεί την τεχνολογία ActionSet και τη χρήση της.


Εναλλακτικά, η έκδοση αυτή μπορεί να ληφθεί από το διαδικτυακό τόπο της Δυναμικής http://www.dinamica.gr από την 1η Φεβρουαρίου 2011.