Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ στελεχών του ΟΤΕ και την ρουμανική Κυβέρνηση για τη Romtelecom.


OTEO OTE ενημερώνει ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Βουκουρέστι μεταξύ του κ. Marius Fecioru, Υφυπουργού στο Υπουργείο Επικοινωνιών της Ρουμανίας και των κ.κ. Μιχάλη Τσαμάζ, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΤΕ και Γιώργου Ιωαννίδη, Διευθύνοντος Συμβούλου της Romtelecom. Στη συνάντηση παρέστη και ο κ. Guido Kerkhoff, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Deutsche Telekom AG, υπεύθυνος για την Ευρώπη.


Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Fecioru ενημέρωσε τους παρευρισκομένους για την επιθυμία της Ρουμανικής κυβέρνησης για την πώληση του 46% των μετοχών που κατέχει το Ρουμανικό Δημόσιο στο μετοχικό κεφάλαιο της Romtelecom.


Ο ΟΤΕ ανακοινώνει ότι θα εξετάσει όλες τις δυνατές εναλλακτικές προς όφελος όλων των μετόχων του.