Η λύση της Check Point αποτελεί μια λύση που συνδυάζει ευελιξία, επεκτασιμότητα και διαχειρίσιμη ασφάλεια για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους.


Logo Check PointΗ Check Point Software Technologies Ltd., ανακοινώνει ότι η λύση Software Blade Architecture™, η πρώτη αρχιτεκτονική του κλάδου που ανταποκρίνεται στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων για ολοκληρωμένη, ευέλικτη και διαχειρίσιμη ασφάλεια, είναι πλέον διαθέσιμη στην Ελλάδα. Η βραβευμένη αρχιτεκτονική, που βρίσκεται σε κυκλοφορία εδώ και δεκαοκτώ μήνες, είναι προ-εγκατεστημένη και ενσωματωμένη στις λύσεις των συστημάτων της Check Point, καθώς συνεχίζει να αναπτύσσεται για να ικανοποιήσει τις νέες ανάγκες για ασφάλεια των επιχειρήσεων, όπως παρεμπόδιση εισβολών, παρεμπόδιση απώλειας δεδομένων (Data Loss Prevention), εφαρμογές web και έλεγχος κινητής πρόσβασης.


Καθώς οι επιχειρήσεις προσπαθούν να ανταποκριθούν στις συνεχώς εξελισσόμενες απειλές στο επίπεδο της ασφαλείας, πολλές από αυτές καταλήγουν να αναπτύσσουν πολλαπλά προϊόντα, πλατφόρμες hardware, κονσόλες διαχείρισης και συστήματα καθημερινής παρακολούθησης. Η διαδικασία αυτή διαμορφώνει περιβάλλοντα ασφαλείας αυξανόμενης πολυπλοκότητας και κόστους. Η λύση Software Blade Architecture της Check Point βοηθά στην επίλυση αυτής της πρόκλησης προσφέροντας μια μοναδική και ενοποιημένη πλατφόρμα που θα αναπτύσσει μία ανεξάρτητη, σπονδυλωτή και διαλειτουργικών εφαρμογών λύση ασφάλειας ή “Software Blades”. Οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν τις λύσεις ασφαλείας που χρειάζονται και δυναμικά να διαμορφώσουν την ασφάλεια των gateways τους για διαφορετικά περιβάλλοντα και websites.


Οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν από μια βιβλιοθήκη με περισσότερα από 30 Software Blades – συμπεριλαμβανομένου του firewall, του virtual private network (VPN), του συστήματος παρεμπόδισης εισβολών (IPS), της παρεμπόδισης απώλειας δεδομένων (DLP), του ελέγχου των εφαρμογών, του ελέγχου κινητής πρόσβασης, του anti-virus, της διαχείρισης πολιτικής ή της τροφοδότησης blades. Για την αντιμετώπιση κάθε νέου ρίσκου, οι επιχειρήσεις μπορούν να ενεργοποιήσουν επιπρόσθετα Software Blades στην πλατφόρμα ασφαλείας της Check Point. Η αρχιτεκτονική μπορεί γρήγορα να επεκταθεί όσο χρειάζεται, χωρίς επιπρόσθετο νέο hardware και χωρίς διαχειριστική πολυπλοκότητα. Τελικά, προσφέρει νέα επίπεδα ευελιξίας, απλότητας και επεκτασιμότητας, καθώς μειώνει το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.


CP_Blade_11Fan_1RΤα βασικά πλεονεκτήματα της Software Blade Architecture της Check Point περιλαμβάνουν:
Ευελιξία – Παρέχει το σωστό επίπεδο προστασίας στο επιθυμητό επίπεδο επένδυσης
Δυνατότητα Διαχείρισης – Επιτρέπει άμεση ανάπτυξη των λειτουργιών ασφάλειας και αυξημένη παραγωγικότητα μέσω κεντρικής διαχείρισης των software blades
Συνολική Ασφάλεια – Παρέχει συγκεκριμένα επίπεδα της απαιτούμενης ασφάλειας, σε όλα τα σημεία επιβολής και σε όλα τα επίπεδα του δικτύου
Εγγυημένη Απόδοση – Επιτρέπει τη ρύθμιση της απόδοσης ανά blade προκειμένου να διασφαλίσει την αποδοτικότητα
Χαμηλό TCO – Προστατεύει την επένδυση επιτρέποντας την ενοποίηση και αξιοποιώντας τις υπάρχουσες υποδομές


Τα Software Blades μπορούν να εφαρμοστούν στις περισσότερες συσκευές της Check Point, συμπεριλαμβανομένου των UTM-1®, Power-1®, Series 80® και IP appliances®, στις συσκευές διαχείρισης της ασφάλειας, όπως η Smart-1®, καθώς και σε ανοικτούς servers και μέσα σε virtualized environments.


Τιμολόγηση και Διαθεσιμότητα
Τα Software Blades της Check Point είναι άμεσα διαθέσιμα και μπορούν να παραγγελθούν από το παγκόσμιο δίκτυο της Check Point των value-added μεταπωλητών. Για πληροφορίες αναφορικά με την τιμολόγηση και εξουσιοδότηση, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://pricelist.checkpoint.com. Για να βρείτε έναν συνεργάτη της, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://partners.us.checkpoint.com/partnerlocator/search.do.