Νέα έκδοση Enterprise Web Conferencing για περισσότερες δυνατότητες σε online meetings και webinars.


adobeH Adobe Systems Incorporated παρουσίασε το Adobe Connect 8, μια σημαντική ανανέωση στην εταιρική λύση Web conferencing για αποτελεσματικές συναντήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και webinars μέσω διαδικτύου. Βασισμένο σε Adobe Flash Player, η τελευταία έκδοση του Connect δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και κυβερνήσεις παγκοσμίως να ανταλλάσουν πλούσιο περιεχόμενο σε διαφορετικές συσκευές και να διατηρούν εύκολα και αξιόπιστα συστήματα για online συναντήσεις.


Τα νέα χαρακτηριστικά του Adobe Connect 8 περιλαμβάνουν απλοποιημένο interface για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση, ενισχυμένες και πιο ευέλικτες δυνατότητες συνεργασίας για πιο ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών και ενισχυμένη δυνατότητα ενσωμάτωσης ήχου και βίντεο για πλουσιότερη εμπειρία πολυμέσων. Επιπλέον, το Adobe Connect 8 προσφέρει το software development kit (SDK) για μεγαλύτερη επεκτασιμότητα καθώς και ένα νέο προαιρετικό runtime εγκατεστημένο στον υπολογιστή του πελάτη, το οποίο βασίζεται σε Adobe AIR, για ευκολότερη διαχείριση των συναντήσεων και υποστήριξη από ακόμα περισσότερες συσκευές για αυξημένη παραγωγικότητα.


Νέα χαρακτηριστικά και οφέλη
• Βελτιωμένο user interface για ευκολότερη πρόσβαση σε συναντήσεις.
• Ενισχυμένες δυνατότητες σε ανταλλαγή αρχείων, chat, video, σημειώσεις, ερωτήσεις&απαντήσεις, πίνακα ανακοινώσεων και άλλες υπηρεσίες για ευκολότερη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων.
• Προσθήκη Universal Voice δύο κατευθύνσεων που επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν και ήχο από οποιοδήποτε προμηθευτή συστημάτων conferencing στο Adobe Connect room και να συνδυάζουν επικοινωνία με VoIP και τηλέφωνο.
• Ενσωμάτωση του Adobe Connect σε υπάρχοντα συστήματα video conferencing.
• Ενισχυμένη συνεργασία με SDK, με υποστήριξη για Adobe Flex®, Adobe Flash and Adobe Actionscrιpt® 3.
• Adobe Connect Desktop, βασισμένο σε Adobe AIR για καλύτερη διαχείριση των συναντήσεων από τους χρήστες απευθείας από τον υπολογιστή τους. Αυτή η προαιρετική εφαρμογή επιτρέπει και την αντιγραφή των συναντήσεων για να είναι δυνατή η παρακολούθησή τους offline.
• Adobe Connect Mobile για δυνατότητα συμμετοχής στις συναντήσεις μέσω κινητών συσκευών. Το Adobe Connect Mobile λειτουργεί σε Apple iPhone και iPad, Google Android και άλλες συσκευές που είναι συμβατές με τεχνολογία Adobe Flash.