Η Intersys ανακοίνωσε την επιτυχή υλοποίηση έργου Managed Print Services (MPS) στην τράπεζα Eurobank EFG.


intersysΤο έργο MPS υλοποιήθηκε σε τρία διαφορετικά κτίρια της Τράπεζας, μεταξύ των οποίων τα κεντρικά γραφεία και το νέο κτίριο Eurobank Cards, και περιλαμβάνει ανανέωση στο μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού, καθώς και υπηρεσίες e-maintenance για ηλεκτρονική βλαβοληπτική παρακολούθηση και αυτοματοποιημένη παραγγελία αναλωσίμων.


Η υλοποίηση του έργου εξασφαλίζει μείωση του εκτυπωτικού κόστους που ξεπερνάει το 30% και σημαντική απλοποίηση της παρακολούθησης των εκτυπωτικών διαδικασιών. Συγκεκριμένα, θεωρείται σημαντική η απεμπλοκή του προσωπικού από τις διαδικασίες αντιμετώπισης βλαβών και διαχείρισης αναλωσίμων και εξοπλισμού, ενώ η μείωση της κατανάλωσης χαρτιού και του ρεύματος ξεπερνούν αντίστοιχα το 15% και το 30%.