Η Adobe Systems Incorporated παρουσίασε σήμερα την οικογένεια προϊόντων Acrobat X.


Adobe Acrobat XΗ οικογένεια περιλαμβάνει τα Acrobat X Standard & Pro, Reader® X, Acrobat X Suite (Adobe Photoshop® CS5, Adobe Acrobat X Pro, Adobe Presenter 7, Adobe Captivate® 5, Adobe Media Encoder CS5, Adobe LiveCycle® Designer ES2) και τις νέες υπηρεσίες ανταλλαγής εγγράφων στο Acrobat.com, δίνοντας τη δυνατότητα σε επαγγελματίες να δημιουργούν περιεχόμενο υψηλότερης ποιότητας, ενισχύοντας τη συνεργασία και την παραγωγικότητα των ομάδων στο σύγχρονο δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον.


Το Acrobat X προσφέρει νέες καθοδηγούμενες ενέργειες για την απλοποίηση διαδικασιών προετοιμασίας και δημοσιοποίησης εγγράφων. Συγκεκριμένα, διαθέτει νέες δυνατότητες προσαρμογής των PDF Portfolios για την ένωση πολλών τύπων αρχείου σε μια ελκυστική παρουσίαση. Επιπλέον, νέες υπηρεσίες διαμόρφωσης εγγράφων διατίθενται στο Acrobat.com για αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών και αξιοποίηση του Microsoft SharePoint για συνέπεια στα χαρακτηριστικά των αρχείων στις επιχειρήσεις και δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης περιεχομένου από προγράμματα Microsoft Word και Excel εύκολα και με υψηλή ποιότητα στο αποτέλεσμα.


Νέα χαρακτηριστικά Acrobat X
– Αυτόματη ροή, πολυεπίπεδες εργασίες με καθοδηγούμενες ενέργειες για εύκολη διακίνηση αρχείων και πληροφοριών μεταξύ συναδέλφων.
– Αλλαγή στον τρόπο αντίληψης και διάδρασης με το περιεχόμενο μέσω PDF Portfolios και τη χρήση νέων layouts, οπτικών θεμάτων και ποικιλίας χρωμάτων.
– Ενίσχυση των δυνατοτήτων των Adobe Photoshop® και Adobe Acrobat για τη δημιουργία δυναμικής επικοινωνίας με τη νέα Acrobat X Suite.
– Αύξηση παραγωγικότητας σε κάθε Οργανισμό με την ενσωμάτωση του Microsoft® SharePoint.
– Adobe Reader X και Acrobat X με υποστήριξη Microsoft SCCM και SCUP.
– Πάνελ χρήστη που διαμορφώνεται ανάλογα με τα εργαλεία που χρησιμοποιεί συχνότερα


Νέο Adobe Reader X
– Το Adobe Reader X είναι σήμερα διαθέσιμο με εργαλεία Sticky Notes και Highlighter για όλους τους χρήστες.
– Επέκταση της χρήσης PDF σε κινητές συσκευές με το δωρεάν Adobe Reader X για Android, Windows Phone 7 και Blackberry Tablet OS.
– Ασφαλής προβολή αρχείων PDF με νέες δυνατότητες Protected Mode που απομονώνει συστήματα και πληροφορίες από επιθέσεις.


Νέες υπηρεσίες μέσω Acrobat.com
Adobe SendNow: μια πολύτιμη νέα υπηρεσία του Acrobat.com, που επιτρέπει στους χρήστες να ανταλλάσουν μεγάλα αρχεία και να παρακολουθούν την κίνησή τους με απόδειξη, ώστε να αποφεύγουν τις αποστολές emails και τους περίπλοκους FTP servers ή ακόμα και το κόστος για αποστολή με ταχυδρομείο.
Adobe CreatePDF: εύκολη μετατροπή αρχείων σε επαγγελματικά έγγραφα PDF μέσα από το Adobe Reader X ή web browser.