Διπλασίασε τα έσοδά της η ελληνική εταιρεία που έχει εισαχθεί στο Χρηματιστήριο ΑΙΜ του Λονδίνου, χάρη στη γεωγραφική της επέκταση σε μεγάλες και αναπτυσσόμενες αγορές όπως Kίνα, Pωσία και Iνδία.

VeltiH ελληνική εταιρεία, εισηγμένη στο AIM του Λονδίνου, κατάφερε να υπερδιπλασιάσει τα έσοδα της κατά το α΄ εξάμηνο του 2008 όπως και να αυξήσει σημαντικά την κερδοφορία της. Συγκεκριμένα, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 15,922 εκατ. ευρώ (+115%), με το προσαρμοσμένο EBITDA να είναι στα 4,468 εκατ. ευρώ έναντι 2,52 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο.
Βελτίωση υπήρξε και στα προ φόρων κέρδη που διαμορφώθηκαν στα 1,594 εκατ. ευρώ από 1,156 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι το κόστος των πωλήσεων επίσης αυξήθηκε στα 8,697 εκατ. ευρώ από 3,307 εκατ. ευρώ πέρσι.
H εκτίμηση της διοίκησης της εταιρείας είναι ότι ο κύκλος εργασιών για το σύνολο του έτους θα φθάσει στα 40 εκατ. ευρώ, όταν η αρχική πρόβλεψη ήταν ότι θα κινηθεί μεταξύ 33 εκατ. και 35 εκατ. ευρώ.
H Velti είναι εκ των κορυφαίων παγκοσμίως στο χώρο της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για κινητή τηλεφωνία σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, διαφημιστικές εταιρείες και μέσα ενημέρωσης και τα τελευταία χρόνια έχει επεκτείνει την παρουσία της στην παγκόσμια τόσο μέσω εξαγορών όσο και ανοίγοντας γραφεία σε χώρες όπως η Kίνα και η Iνδία.