Με δυνατότητα πραγματοποίησης 2.500 συναλλαγών το δευτερόλεπτο, η πλατφόρμα υποστηρίζει ακόμα μεγαλύτερους όγκους συναλλαγών.


visa on the phoneΜετά από προετοιμασία έξι ετών, επένδυση μισού δισεκατομμυρίου ευρώ και δημιουργία μιας ομάδας τεχνολογίας και εξυπηρέτησης πελατών με έδρα την Ευρώπη που αριθμεί πάνω από 800 μέλη, η μετάβαση στη νέα διατραπεζική υπηρεσία επεξεργασίας συναλλαγών της Visa Europe είναι γεγονός. Οι τράπεζες–μέλη της Visa Europe μπορούν να επωφελούνται πλέον από ένα αποκλειστικό ευρωπαϊκό σύστημα εγκρίσεων και εκκαθαρίσεων συναλλαγών.


Αποτελώντας τη μόνη διατραπεζική υπηρεσία επεξεργασίας συναλλαγών σχεδιασμένη αποκλειστικά για να ικανοποιήσει τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις, όπως τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA), η Visa Europe προσφέρει στα μέλη της υπηρεσίες εκκαθάρισης σε εθνικό επίπεδο στη διάρκεια της ίδιας ημέρας, σε 18 νομίσματα. Η δυνατότητα αυτή περιορίζει την έκθεση σε νομισματικές διακυμάνσεις, ενώ η αποτελεσματικότητα του νέου συστήματος στο χειρισμό συνεχώς αυξανόμενου όγκου επεξεργασίας συναλλαγών αποφέρει σημαντικά οφέλη στην εξοικονόμηση κόστους στα μέλη. Τα μέλη της Visa Europe κατέχουν, ελέγχουν και είναι εκείνοι οι οποίοι παίρνουν τις επενδυτικές αποφάσεις για υπηρεσίες που ταιριάζουν στην αγορά τους και εξυπηρετούν τις επιχειρηματικές τους ανάγκες.


Δύο πανομοιότυπα συστήματα διασφαλίζουν ότι το συνολικό «οικοδόμημα» που εκτείνεται σε περίπου 3.300 τ.μ. σε δύο κέντρα δεδομένων είναι ευέλικτο και αξιόπιστο. Η αποτελεσματικότητα προκύπτει από την έκταση και την ταχύτητα λειτουργίας του συστήματος το οποίο επεξεργάστηκε κατά μέσο όρο 28,6 εκατομμύρια συναλλαγές την ημέρα συνολικής αξίας €1,7 δισεκατομμυρίων τον Αύγουστο του 2010. Η μέση ταχύτητα επεξεργασίας που κυμαίνεται στα 20 χιλιοστά του δευτερολέπτου ανά συναλλαγή, σχεδόν εφτά φορές ταχύτερη από τον ανταγωνισμό, μεταφράζεται αμέσως σε εξοικονόμηση πόρων. Τα τελευταία τρία χρόνια, το νέο σύστημα της Visa Europe έχει αποδειχθεί 100% επιτυχημένο στη διαθεσιμότητα και 99.999% στην ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρει.


Η Visa Europe, ένας οργανισμός που αριθμεί περισσότερες από 4.000 ευρωπαϊκές τράπεζες–μέλη, ανταποκρίθηκε στην ανάγκη τους να πραγματοποιήσει μια τέτοια επένδυση. Με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα επεξεργασίας συναλλαγών πλέον σε πλήρη λειτουργία, τα οφέλη για τις τράπεζες–μέλη και τους εμπόρους περιλαμβάνουν γρηγορότερες συναλλαγές στα σημεία πώλησης και δυνατότητες επεξεργασίας «stand-in».