Έργο € 18 εκατ. για υπηρεσίες διαχείρισης περιεχομένου και δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέλαβε κοινοπραξία που συμμετέχει η INTRASOFT International

Η INTRASOFT International, θυγατρική της INTRACOM IT Services, σε κοινοπραξία με τη Unisys (Βέλγιο) και τη Bilbomatica (Ισπανία), υπέγραψε σύμβαση πλαίσιο για την υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έργο διάρκειας 4 ετών έχει συνολικό προϋπολογισμό € 12 εκατ., με τη συμμετοχή της INTRASOFT International να ανέρχεται στα € 4 εκατ., ενώ υπάρχει και προοπτική διετούς επέκτασης του έργου με το συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στα € 18 εκατ. και τη συμμετοχή της εταιρίας στα € 6 εκατ..

Η κοινοπραξία θα παράσχει κυρίως υπηρεσίες διαχείρισης περιεχομένου ιστοσελίδων και εφαρμογές διαχείρισης εγγράφων (δικτυακές πύλες, ιστοσελίδες, μηχανές αναζήτησης, κλπ.), ενώ θα καλύψει και άλλου τύπου εφαρμογές, όπως διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων, business intelligence και data warehousing.

Ο Αθανάσιος Κωτσής, Διευθύνων Σύμβουλος της INTRASOFT International, δήλωσε: «H θέση της INTRASOFT International ως σημαντικός προμηθευτής υπηρεσιών πληροφορικής στους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύεται ακόμη περισσότερο με αυτό το έργο, το οποίο παράλληλα εμπλουτίζει τη σημαντική εμπειρία της εταιρίας στην παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας στους τομείς της πληροφόρησης, των εκδόσεων και της επικοινωνίας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η INTRASOFT International διαθέτει αξιόλογη εμπειρία στους παραπάνω τομείς, έχοντας αναλάβει και υλοποιήσει σημαντικά έργα, όπως το πρόσφατο έργο για την επικοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους πολίτες της μέσω του δικτυακού τόπου EUROPA.