Η Regate A.E. έθεσε σε εφαρμογή το συνδρομητικό σύστημα αυτοματοποίησης πωλήσεων BizeGate On Demand στην εταιρεία εμπορίας Uniflame Α.Ε.


logo-bizegate-certifiedH UNIFLAME A.E. δραστηριοποιείται στο χώρο του Χονδρεμπορίου Καπνικών και Ψιλικών ως αποκλειστικός εισαγωγέας και διανομέας. Στο πλαίσιο της δημιουργίας προϋποθέσεων για αποτελεσματικότερο τρόπο λειτουργίας η UNIFLAME Α.Ε. επέλεξε την ολοκληρωμένη λύση BizeGate On Demand – με σταθερή μηνιαία συνδρομή ανά χρήστη, μέσα από το Microsoft Incubation Center – προκειμένου, να αυτοματοποιήσει τις εργασίες των πωλητών της και να αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού της.


Ειδικότερα με την Premium έκδοση του BizeGate On Demand η UNIFLAME καλύπτει πλήρως τις ανάγκες όλων των πωλητών της εταιρείας με δυνατότητες, όπως διαχείριση ατζέντας και δρομολογίων, φορητή παραγγελιοληψία, καταγραφές merchandising και ανταγωνισμού, καρτέλες πελατών και ευρετήρια παραγγελιών, GPS, εισπράξεις-ταμείο, εξοδολόγιο, διαχείριση τιμοκαταλόγων κ.ά. Επιπλέον, με το BizeGate On Demand Premium Edition η UNIFLAME Α.Ε. καλύπτει τις ανάγκες των επιθεωρητών της εταιρείας με δυνατότητες, όπως on-line διαχείριση και επιθεώρηση ομάδων πωλητών καθώς και επιθεώρηση αποθηκών. Τέλος, κάθε χρήστης του συστήματος έχει πρόσβαση σε μια πλούσια λίστα στατιστικών και άλλων αναφορών πωλήσεων, βάσει διαφόρων κριτηρίων και παραμέτρων.


Ο εξοπλισμός που επιλέχθηκε για τους πωλητές της εταιρείας περιλαμβάνει φορητές συσκευές Netbooks. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το BizeGate On Demand διασυνδέθηκε on-line με απόλυτη επιτυχία με το Eurofasma ERP, μέσω του υποσυστήματος BizeGate SaaS.