Το www.letsgo.gr παρουσιάζει μία νέα διαδικτυακή υπηρεσία στην Ελλάδα, το online ταξίµετρο.


letsgo-grΠρόκειται για µία υπηρεσία η οποία υπολογίζει το κόστος µιας διαδροµής µε ταξί. Μέσα από ένα πολύ απλό και φιλικό περιβάλλον, ο χρήστης επιλέγει τις διευθύνσεις αφετηρίας και προορισµού, το σύστηµα προτείνει τη βέλτιστη διαδροµή που πρέπει να ακολουθήσει και υπολογίζει το κόστος της διαδροµής αυτής µε ταξί.


Η υπηρεσία αφορά για την ώρα µόνο στο Νοµό Αττικής, ωστόσο πολύ σύντοµα θα συµπεριληφθούν κι άλλες πόλεις.