Το νέο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της CA Technologies βοηθά τους πελάτες να επιτυγχάνουν αύξηση της ικανοποίησης των χρηστών.


CA_TechnologiesΗ CA Technologies ανακοίνωσε νέες εκδόσεις των προϊόντων της διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών (Service Assurance), ώστε να βοηθήσει τους πελάτες να βελτιστοποιούν ταχύτερα την ποιότητα των υπηρεσιών τους και να διαχειρίζονται με αυτοπεποίθηση την ανάπτυξη σε κάθε δυναμικό περιβάλλον.


Το CA Service Assurance βοηθά τους οργανισμούς να κατανοούν γρήγορα την εύρυθμη παροχή, τον κίνδυνο και την απόδοση υπηρεσιών, εφαρμογών και συναλλαγών, καθώς και την ικανοποίηση των τελικών χρηστών. Χάρη στις νέες εκδόσεις των προϊόντων της, οι πελάτες του Service Assurance της CA Technologies μπορούν να βοηθούν τα στελέχη του ΙΤ, το τμήμα operations και τους application owners, έτσι ώστε:


• να αυξάνουν τα έσοδα και να προσφέρουν σταθερή απόδοση των εφαρμογών που απευθύνονται στους πελάτες,
• να καθορίζουν κοινά μετρικά διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών, διεργασίες και τεχνολογία, ικανά να προσαρμοστούν και να επιταχύνουν τη μετάβαση σε περιβάλλοντα virtualization, cloud και δυνατότητες multisourcing, και
• να μειώνουν τον χρόνο αντιμετώπισης προβλημάτων, να ορίζουν αποτελεσματικότερα προτεραιότητες για τις δραστηριότητες του προσωπικού και να προγραμματίζουν με προνοητικότητα τη μελλοντική ανάπτυξη και τις αλλαγές.


Τα νέα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες ενισχύουν τη δέσμευση της CA Technologies να προσφέρει εύχρηστα και προσαρμόσιμα προϊόντα που ενοποιούνται μεταξύ τους, αλλά και με προϊόντα τρίτων και προσφέρουν μέγιστη ευελιξία σε πλατφόρμες και υποδομές. Τα CA Spectrum Service Assurance r2.0, CA APM r9.0, CA eHealth Performance Manager r6.2.1, CA Spectrum Infrastructure Manager r9.2, CA NetQoS Performance Center r6.0 και CA NetQoS Unified Communications Monitor r3.0 είναι ήδη διαθέσιμα από τις 30 Ιουνίου 2010 μέσα από το χαρτοφυλάκιο προϊόντων CA Service Assurance.