Η έξαρση των απαγωγών στη Λατινική Αμερική οδήγησε στη λύση του… ενέσιμου GPS προκειμένου να μπορούν να εντοπιστούν οι γόνοι πλούσιων οικογενιών.

Η μεξικάνικη εταιρεία ασφαλείας Xega μπορεί να εμφυτεύσει με ένεση κάτω από το δέρμα του πελάτη της, ένα μικροτσίπ με κρυσταλλικό περίβλημα στο μέγεθος ενός κόκκου ρυζιού. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να ανιχνεύσει την ακριβή τοποθεσία του πελάτη μέσω δορυφόρου σε περίπτωση απαγωγής.
Με αρχικό κόστος 4.000$ και μια ετήσια συνδρομή των 2.200$, η Xega μπορεί να εντοπίσει τα θύματα εγκληματικών ενεργειών ακόμα και αν δεν υπάρχει άμεση οπτική επαφή με τον δορυφόρο (να βρίσκονται πχ σε κάποιο υπόγειο). Ο πελάτης εφοδιάζεται, επίσης, με μια εξωτερική συσκευή, η οποία διαθέτει ένα κουμπί έκτακτης ανάγκης. Μόλις πατηθεί, το σήμα του κατόχου αποστέλλεται στην Xega, η οποία ειδοποιεί τις αρχές. Η εταιρεία σχεδίαζε αντίστοιχα συστήματα για τον εντοπισμό κλεμμένων αυτοκινήτων, μέχρι που ο ιδιοκτήτης της έπεσε ο ίδιος θύμα απαγωγής το 2001. Η ταλαιπωρία του, προφανώς, δεν του απαγόρευσε να σκεφτεί επιχειρηματικά και να δει το μέλλον της επιχείρησής του με άλλο μάτι!