Το συμβούλιο για το FTTH (Fiber-to-the-home) στην Ευρώπη, εξέδωσε τον Επιχειρησιακό Οδηγό FTTH.


FTTH CouncilΠρόκειται για τον πρώτο περιεκτικό οδηγό που βοηθά στον προγραμματισμό επιχειρήσεων για τη χρήση του FTTH. Ο οδηγός περιέχει πληροφορίες, βήμα προς βήμα, ώστε να υποστηρίξει τον προγραμματισμό οποιουδήποτε μελλοντικού ή νεοσύστατου οργανισμού, όπως δημοτικών επιχειρήσεων, κοινοτικών σχεδίων, ιδιωτικών επιχειρήσεων ή ακόμα και σύγχρονων χρηστών.


Το βιβλίο έχει δημοσιευθεί σε μορφή wiki, διευκολύνοντας το χρήστη να ψάξει γρήγορα τα περιεχόμενα, να κατευθυνθεί με ευκολία στα τμήματα άμεσου ενδιαφέροντος, και ακόμα να διορθώσει ή να αλλάξει το περιεχόμενο τους. Όλοι καλούνται να σχολιάσουν, να κάνουν προτάσεις και να συμβάλουν στην επόμενη έκδοση του Επιχειρησιακού Οδηγού FTTH, έτσι ώστε το εγχειρίδιο να βελτιώνεται και να ενημερώνεται διαρκώς. Ο οδηγός FTTH έχει δημοσιευθεί και στο Wikipedia, περιλαμβάνοντας μια σειρά χρηστικών links με εκθέσεις και εθνικά προγράμματα του FTTH.


Επισκεφτείτε το FTTH Council Europe Wiki στο http://wiki.ftthcouncil.eu/index.php/Main_Page


Η σημασία της Δημόσιας Πολιτικής
Σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής στις Βρυξέλλες, διοργανώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία ρυθμιστικό εργαστήριο με στόχο τη βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με ζητήματα και προκλήσεις που περιβάλλουν την εξέλιξη του FTTH (Fiber-to-the-home) στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό για τις κυβερνήσεις και τους εθνικούς ρυθμιστές να κατανοήσουν τα σχετικά ζητήματα, καθώς το FTTH απαιτείται για να επιτευχθούν οι στόχοι εύρους ζώνης της Στρατηγικής EU2020 και της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ατζέντας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο FTTH θεωρεί ότι η επιτυχία ή αποτυχία της χρησιμοποίησης του FTTH, επηρεάζεται σημαντικά από τους ρυθμιστικούς κανόνες, οι οποίοι πρέπει να είναι σαφείς και κατάλληλοι.


Ηνωμένο Βασίλειο: πρωτοστάτης ή ουραγός?
Τελικά θα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο η τελευταία Ευρωπαϊκή χώρα που θα φθάσει σε στάδιο ωρίμανσης στον τομέα οπτικών ινών – δηλαδή με 20% των νοικοκυριών να διαθέτουν συνδρομές broadband αντί οπτικών ινών; Αποτελεί πιθανό ενδεχόμενο, αφού σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εταιρίας Heavy Reading, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται τουλάχιστον πέντε χρόνια πίσω από τους Ευρωπαίους επικεφαλείς στην εφαρμογή FTTH. Με το νέο συνδυασμό της κυβέρνησης και την έμφαση στη μείωση εξόδων και χωρίς σαφή μηχανισμό χρηματοδότησης υποδομών οπτικών ινών στην επαρχεία, το Ε