Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του Softone ERP στην εταιρεία Verbund από την Digimark, εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της SoftOne.


softone erpΠιστεύοντας πως η επιτυχία ενός οργανισμού συνδέεται άρρηκτα με την ικανότητά του να προσαρμόζεται άμεσα και αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα, η Verbund έχει επενδύσει στην πλέον σύγχρονη τεχνολογική υποδομή, που εγγυάται την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων διαχείρισης, οργάνωσης και πληροφόρησης, αλλά και την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για την εταιρεία.


Με γνώμονα τα παραπάνω, η Verbund επέλεξε να προχωρήσει στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του επιχειρησιακού περιβάλλοντός της μέσω του Softone ERP, ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που περιλαμβάνει ενότητες Εμπορικής Διαχείρισης, Παροχής Υπηρεσιών Μισθοδοσίας, CRM, Εργαλεία Business Intelligence και Reporting, Διασύνδεση με Τηλεφωνικό Κέντρο μέσω CTI για καταγραφή και διαχείριση εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων κ.α.


Έπειτα από ενδελεχή μελέτη των ιδιαίτερων αναγκών και απαιτήσεων της εταιρείας, οι βασικές οντότητες του ERP/CRM που παραμετροποίησε η Digimark για την Verbund είναι οι εξής:


– ERP – για την εμπορική και λογιστική διαχείριση της επιχείρησης
– CRM – για το τμήμα Call Center, το Τμήμα Πωλήσεων, το Τμήμα Λογαριασμών, το Τμήμα Βλαβών και το Τμήμα Μάρκετινγκ
– Μισθοδοσία – για το Τμήμα Μισθοδοσίας και τη διαχείριση του προσωπικού
– IP PBX – τηλεφωνικό κέντρο VoIP νέας γενιάς με απεριόριστες λειτουργίες
– CTI – εφαρμογή διασύνδεσης τηλεφωνικού κέντρου IP με το λογισμικό ERP/CRM, για καταγραφή και διαχείριση όλων των κλήσεων μέσα από ενιαίο περιβάλλον


Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της Verbund και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, το λογισμικό έχει παραμετροποιηθεί και συμπεριλαμβάνει ενότητες όπως:
– Υποψήφιοι πελάτες και υποψήφιες επιχειρήσεις με ιστορικό και αναλυτική διαχείριση
– Κοινοί πελάτες σε όλα τα συστήματα (ERP/CRM/CTI)
– Καταγραφή όλων των κλήσεων (εισερχόμενες-εξερχόμενες)
– Προετοιμασία και διαχείριση καμπάνιας (μέσω τηλεφώνου ή email ή fax)
– Αυτοματοποιημένη διαδικασία αποστολής αρχείων προς ενεργοποίηση στη ΔΕΗ
– Σύστημα λήψης και συντονισμού βλαβών (ticketing)
– Σύστημα πωλήσεων με αυτοματοποιημένες προσφορές
– Διασύνδεση με το σύστημα Billing της Verbund
– Πολλαπλά workflows ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τμημάτων
– Ισχυρά εργαλεία reporting τόσο για την Οικονομική όσο και για την Εμπορική Διεύθυνση
– Ανοιχτή αρχιτεκτονική για διασύνδεση με τρίτα (legacy) συστήματα