Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται για να προσφέρουν από κοινού μία λύση για μείωση κόστους κτήσης και αύξησης απόδοσης της επένδυσης στο datacenter.


redhat_cisco_720x90Η Red Hat και η Cisco ανακοίνωσαν σήμερα την επέκταση της μεταξύ τους συνεργασίας στο Virtualization, με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας Virtual Network Link (VN-Link) της Cisco στο Red Hat Enterprise Virtualization.


Με αυτήν τη συνεργασία, οι πελάτες των δύο εταιρειών θα μπορούν να έχουν καλύτερες επιδόσεις, μεγαλύτερο έλεγχο του δικτύου, αλλά και μείωση στο κόστος κτήσης και αύξηση στην απόδοση της επένδυσης (ROI) στο datacenter.


Η λύση που προσφέρουν από κοινού η Red Hat και η Cisco θα είναι διαθέσιμη και από τις δύο εταιρείες μέσα στο έτος, ταυτόχρονα με τη διαθεσιμότητα του Red Hat Enterprise Linux 6, ενσωματώνοντας το Red Hat Enterprise Virtualization Hypervisor.


Περισσότερες πληροφορίες για το Red Hat Enterprise Virtualization είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.redhat.com/rhev. Περισσότερες πληροφορίες για το Cisco VN-Link είναι διαθέσιμες στο www.cisco.com/go/vnlink