Διατηρεί το δικαίωμα επαναγοράς στη λήξη της μίσθωσης έναντι συμβολικού τιμήματος

Συμφωνία πώλησης και μακροχρόνιας επανεκμίσθωσης (sale and lease back) ακινήτου ιδιοκτησίας της, με την Γενική Χρηματοδοτικές Μισθώσεις για την ενίσχυση της ρευστότητάς της κατάρτισε στις 30/7 η Intertech.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση,το εν λόγω ακίνητο συνολικής έκτασης 1.901 τ.μ., επί του οποίου έχει ανεγερθεί κτίριο γραφείων συνολικής επιφάνειας 2.092 τ.μ. και αποθηκών, βρίσκεται στο Ελληνικό Αττικής (Αφροδίτης 24).

Δυνάμει της παραπάνω συμφωνίας, το ακίνητο μεταβιβάσθηκε αντί του ποσού των 5,4 εκ. ευρώ και στη συνέχεια μισθώθηκε από την Intertech 10 χρόνια, με δικαίωμα επαναγοράς στη λήξη της μίσθωσης έναντι συμβολικού τιμήματος 10 ευρώ.