Μεγαλύτερη από ότι αναμένονταν αρχικά είναι η πτώση στα καθαρά κέρδη της Telefonica

Πτώση 20% εμφάνισαν τα καθαρά κέρδη του ισπανικού τηλεπικοινωνιακού Telefonica SA, καθώς στο αντίστοχο τρίμηνο του 2007 τα αποτελέσματα ήταν ενισχυμένα από την πώληση της Airwave O2.

Σύμφωνα με ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία, τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 2,06 δισ. ευρώ από 2,57 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ξεπερνώντας τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών που τοποθετούσαν τα καθαρά κέρδη στα 1,74 εκατ. ευρώ.

Τέλος, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν 6,8% στα 5,75 δισ. ευρώ, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν 1,2% στα 14,25 δισ. ευρώ.