Έπειτα από διαγωνισμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η Space Hellas ανέλαβε την εγκατάσταση του συστήματος για το ηλεκτρονικό εισιτήριο και την κάρτα φιλάθλου.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός προηγμένου τεχνολογικά συστήματος ελέγχου πρόσβασης στις αθλητικές εγκαταστάσεις, έκδοσης και διαχείρισης της κάρτας φιλάθλου και των εισιτηρίων, σε 22 στάδια τέλεσης αθλητικών διοργανώσεων και άλλων δραστηριοτήτων, σε όλη την επικράτεια.

Με το έργο αυτό, θα επιτυγχάνονται υψηλά επίπεδα ασφάλειας όλων των προσώπων που παρευρίσκονται εκεί κατά τη διάρκεια των αθλητικών συναντήσεων. Επιπλέον, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θα έχει πλήρη εικόνα των εισιτηρίων που εκδόθηκαν, του αριθμού και των θέσεων των φιλάθλων κάθε αγώνα, καθώς και της κατάστασης των εισιτηρίων διαρκείας. Η Space Hellas αναλαμβάνει το σύνολο του έργου, προϋπολογισμού 13.080.007,57 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), το οποίο αποτελείται από τα υποσυστήματα κάρτας φιλάθλου, διαχείρισης εισιτηρίων, διαχείρισης πρόσβασης και διαχείρισης αγώνων.

Παράλληλα, θα δημιουργηθούν δυο Εθνικά Κέντρα Ελέγχου πλήρως εξοπλισμένα και κέντρα ελέγχου σταδίων, τα οποία θα στεγάζουν τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα κάθε σταδίου. Επίσης, η Space Hellas θα προσφέρει την κατάλληλη δικτυακή υποδομή για τη διασύνδεση των σταδίων με τα Εθνικά Κέντρα Ελέγχου, καθώς και την κατάλληλη υποδομή ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων. Επιπλέον, η εταιρία αναλαμβάνει την ομαλή και αδιάκοπτη λειτουργία του συστήματος, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, καθώς και τις υπηρεσίες εκπαίδευσης προς τους χρήστες των συστημάτων. Ο βασικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί είναι των οίκων FortressGB, Computer Software Group Ltd, IBM, Cisco και ΚΑΒΑ.