Χαμηλώνει την τιμή στόχο για την μετοχή του ΟΤΕ η Citigroup ενώ αναθεωρεί και για την μετοχή της Forthnet

ΟΤΕΣτα 16,5 ευρώ, από 20 ευρώ, μειώνει την τιμή στόχο για τη μετοχή του ΟΤΕ η Citigroup, καθώς θεωρεί πιθανό τα μεγέθη του Οργανισμού στο εξάμηνο να είναι υποδεέστερα του αναμενομένου.

Επίσης, η Citi μειώνει την τιμή στόχο και για τη μετοχή της Forthnet στα 5 ευρώ/μετοχή από 6,59 ευρώ.