Η ΕΕΤΤ απαντά στο δελτίο Τύπου του ΟΤΕ σχετικά με την αναβάθμιση ταχυτήτων ADSL και την παράλληλη διάθεση νέων λιανικών προσφορών με βάση τις νέες ταχύτητες.


EETTΗ ΕΕΤΤ έχει εγκρίνει την αναβάθμιση των ταχυτήτων χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης που ζήτησε ο ΟΤΕ, με παράλληλη κατάργηση της ταχύτητας των 8 Mbps. Ταυτοχρόνως, ζήτησε από τον ΟΤΕ να υποβάλει όλα τα αναγκαία στοιχεία προκειμένου να εξετάσει τις λιανικές προσφορές του που επηρεάζονται από την αναβάθμιση των ταχυτήτων.


Υπενθυμίζεται από την ΕΕΤΤ ότι ο ΟΤΕ είναι πάροχος με δεσπόζουσα θέση στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπόκειται, μεταξύ άλλων, σε έλεγχο τιμών. Ο συγκεκριμένος έλεγχος είναι αναγκαίος για τη διασφάλιση συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά ώστε οι καταναλωτές να απολαμβάνουν διαχρονικά καινοτόμες υπηρεσίες σε οικονομικά συμφέρουσες τιμές. Στην ανακοίνωση της ΕΕΤΤ τονίζεται ότι η διάθεση στο κοινό των λιανικών προσφορών του ΟΤΕ, που επηρεάζονται από την αναβάθμιση ταχυτήτων, έγινε εν προκειμένω χωρίς την έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής και ως εκ τούτου, δεν είναι σύμφωνη με την ισχύουσα τηλεπικοινωνιακή νομοθεσία.