Η Intrasoft International, μέλος του Ομίλου INTRACOM IT Services, συμμετέχει ως “Diamond” Χορηγός στο ετήσιο συνέδριο SAP Forum.


intrasoftTo συνέδριο διοργανώνει η SAP Hellas στις 28 Απριλίου 2010 στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, με θέμα «Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: Απαραίτητες Προϋποθέσεις στις Ιδιαίτερες Σημερινές Συνθήκες».


Η INTRASOFT International, στην κεντρική της παρουσίαση, θα εστιαστεί στην προβολή λύσεων SAP, που ανταποκρίνονται απόλυτα στην ανάγκη των επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τα προβλήματα που προκύπτουν από ένα δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.


Στο περίπτερο της INTRASOFT International, οι επισκέπτες του συνεδρίου θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα έργα SAP της εταιρείας το 2009, όπως την υλοποίηση της ολοκληρωμένης λύσης SAP for Professional Services στην European Profiles A.E., τη συμμετοχή στην υλοποίηση της λύσης SAP ERP στις ΙΟΝ Α.Ε. και Αφοί Ι. Κωτσιόπουλοι Α.Ε., καθώς και στην τοπική εφαρμογή του διεθνούς μοντέλου λειτουργίας SAP της Miele & Cie K.G. στην θυγατρική της ΜΗΛΕ Ελλάς Ε.Π.Ε.


Επίσης, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν τις προπαραμετροποιημένες λύσεις που προσφέρει η INTRASOFT International σε διάφορους κλάδους της αγοράς, όπως Εμπορίας, Παραγωγής, Κατασκευών, Υγείας, Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και τις υλοποιήσεις ειδικών λύσεων όπως SAP Customer Relationship Management και SAP Business Objects business intelligence, προσαρμόζοντας τη λύση στις ιδιαίτερες λειτουργικές ανάγκες του πελάτη. Παράλληλα, θα μάθουν περισσότερα για την ιδιαίτερη προσέγγιση της INTRASOFT International στην υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνει, εξασφαλίζοντας στις επιχειρήσεις το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των υψηλής ποιότητας λύσεων SAP με σύντομο χρόνο υλοποίησης και προσιτό τίμημα.