Με θέμα τη Δύναμη της Συνεργασίας, η Cisco Expo 2010, την οποία στηρίζει χορηγικά η Info-Quest, θα πραγματοποιηθεί στις 20-21 Απριλίου στο «ΘΕΑΤΡΟΝ», Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Λ. Πειραιώς 254.


info-questH συμμετοχή της Info-Quest στη Cisco Expo 2010, εστιάζεται στην παρουσίαση ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που παρέχονται από το εξειδικευμένο δίκτυο των U shops, με πλήρη υποστήριξη από το Κέντρο Επιχειρηματικών Λύσεων της Info-Quest, όπου εξειδικευμένες ομάδες pre-sales & after-sales, παρέχουν το σύνολο των συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τη μικρομεσαία αγορά.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις και υπηρεσίες του δικτύου U της Info-Quest, επισκεφτείτε μας στο Stand S1 της Cisco Expo.