Η λύση Kaspersky Anti-Virus 2010 έλαβε την κορυφαία διάκριση “Advanced+” του ανεξάρτητου οργανισμού AV-Comparatives, έπειτα από συγκριτική δοκιμή.


kaspersky-anti-virus-2010Στόχος των ειδικών του οργανισμού AV-Comparatives ήταν η αξιολόγηση της ποιότητας του on-demand εντοπισμού malware που προσφέρουν 20 δημοφιλείς λύσεις antivirus. Η βάση δεδομένων ψηφιακών υπογραφών του κάθε προϊόντος ενημερώθηκε στις 10 Φεβρουαρίου.


Στο πλαίσιο της δοκιμής, χρησιμοποιήθηκαν δείγματα κακόβουλου λογισμικού που συλλέχθηκαν πριν από την ενημέρωση των βάσεων δεδομένων. Έτσι, η δοκιμή περιλάμβανε 1,2 εκατομμύρια ιδιαίτερα διαδεδομένα κακόβουλα προγράμματα. Με τα επίπεδα ευρετικού εντοπισμού όλων των προϊόντων να έχουν ρυθμιστεί στο μέγιστο, οι ψευδώς θετικές εγγραφές (false positives) που σημείωσε το Kaspersky Anti-Virus 2010 ήταν ελάχιστες.


Το Kaspersky Anti-Virus 2010 έλαβε την αξιολόγηση “Advanced+” από τους ειδικούς του οργανισμού AV-Comparatives, έχοντας επιδείξει υψηλά επίπεδα εντοπισμού malware και ιδιαίτερα χαμηλό αριθμό ψευδώς θετικών εγγραφών. Επίσης, η λύση της Kaspersky Lab κατάφερε να εντοπίσει σχεδόν κάθε ιό τύπου macro και worm.


Η πλήρης έκθεση σχετικά με τη συγκριτική δοκιμή του οργανισμού AV-Comparatives είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: http://www.av-comparatives.org