Πολλοί οργανισμοί στράφηκαν στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για να μπορέσουν να επιτύχουν περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερους πόρους το 2009.


hp-ibm-servers,3-A-105094-13Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι πάνω από το 90% των ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων πιστεύει ότι οι οικονομικοί κύκλοι θα συνεχίσουν να είναι απρόβλεπτοι για τα επόμενα χρόνια. Ακόμη, το 80% αναγνωρίζει την ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας ως προς την επιχειρηματική και τεχνολογική προσέγγιση των εταιρειών. Έτσι, οι υπεύθυνοι των τμημάτων πληροφορικής καλούνται να αναπτύξουν ελαστικές υποδομές, οι οποίες θα μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στις εκάστοτε επιχειρηματικές ανάγκες.


Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, πέρα από την ευελιξία, το 84% των ανώτατων στελεχών πιστεύει ότι η καινοτομία θα είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία της εταιρείας τους, ενώ το 71% θα ενέκρινε περισσότερες τεχνολογικές επενδύσεις, αν μπορούσε να δει πως αυτές οι επενδύσεις ανταποκρίνονται στις ανάγκες του οργανισμού για αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών και έγκαιρη διάθεση προϊόντων στην αγορά.


hp-integrity-serversΟι CIOs χρειάζονται τεχνολογία που θα τους βοηθήσει να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις ενός ασταθούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Υπάρχει ανάγκη για μια βασική υποδομή που μπορεί εύκολα να υποστηρίξει τη μελλοντική ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Οι καινοτομίες που ενσωματώθηκαν σε πολλούς από τους servers τελευταίας γενιάς, βοηθούν στην αύξηση της απόδοσης των συστημάτων, περιορίζοντας το ενεργειακό κόστος. Τέτοιου είδους πλατφόρμες είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς επιτρέπουν στους οργανισμούς να επιτύχουν άμεσα απόδοση επί της επένδυσης, δίνοντας έτσι περισσότερη αξία στα κονδύλια που δαπανήθηκαν για κάθε server.


Η HP έχει αναγνωρίσει τις δέκα κορυφαίες τάσεις στην αγορά των server για το 2010, ώστε να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στους στόχους τους:


1. Ενοποίηση υπολογιστικών μοντέλων, λύσεων δικτύωσης και storage
Μια υποδομή σύγκλισης τεχνολογιών (converged infrastructure) ενοποιεί λογισμικό, servers, λύσεις δικτύωσης και storage, βελτιώνοντας τη λειτουργία των εφαρμογών και της πληροφοριακής υποδομής, αλλά και τις λειτουργικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων.
c7000w162. Virtualization που ξεπερνά το επίπεδο των Servers και φτάνει στις Υποδομές
Αν και το virtualization είχε αρχικά μεγάλη απήχηση ως λύση για μεμονωμένους servers, τώρα εφαρμόζεται ευρύτερα, ώστε οι πόροι για τους servers, την αποθήκευση δεδομένων και τη δικτύωση να συγκεντρώνονται και να χρησιμοποιούνται σε όλο το data center.
3. Επεκτασιμότητα και μείωση της πολυπλοκότητας με «ανοιχτούς» server
Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά υπηρεσιών Web 2.0, cloud computing και High Performance Computing έχουν να αντιμετωπίσουν τη ραγδαία ανάπτυξη μεγάλων data centers που φιλοξενούν χιλιάδες υπολογιστικούς κόμβους. Οι «ανοιχτοί» (“skinless”) servers είναι σχεδιασμένοι με τρόπο που να επιτρέπει την άμεση κατάργηση χαρακτηριστικών που δεν αξιοποιούνται. Συνεπώς, συμβάλλει στη μείωση του κόστους και της κατανάλωσης ενέργειας.
4. Ενέργεια και ψύξη – Ενσωματωμένοι αισθητήρες και διαχείριση ενέργειας
Η διάχυση της θερμότητας είναι σημαντικό ζήτημα για τους σύγχρονους servers, εξαιτίας της αυξημένης πυκνότητας τους και των μεγάλων απαιτήσεων της ροής εργασιών. Αυτό αναγκάζει τους υπεύθυνους πληροφορικής να αξιοποιούν στο έπακρο τη διαθέσιμη ενέργεια. Οι έξυπνοι αισθητήρες που σχεδιάζονται μέσα σε έναν server μπορούν να βελτιώσουν σε μεγάλο βαθμό την θερμική του απόδοση, μειώνοντας ταυτόχρονα τις ενεργειακές του απώλειες και περιορίζοντας το κόστος ενέργειας και ψύξης για ολόκληρο το data center.
5. Εικονικές Συνδέσεις του Server με το Δίκτυο
fullRoomΚαθώς οι εταιρίες προχωρούν στην υλοποίηση λύσεων virtualization με βάση blade servers για να αποκτήσουν ευελιξία και να μειώσουν το κόστος, πολλοί θεωρούν ότι έχουν περιορισμένες επιλογές αναφορικά με τα δίκτυα εισόδου/ εξόδου (Ι/Ο). Παρότι το virtualization έχει οδηγήσει σε ενοποίηση server και εξοπλισμού, η εξέλιξη της τεχνολογίας είχε τον αντίθετο αντίκτυπο στα δίκτυα, αυξάνοντας τις απαιτήσεις για bandwidth. Οι εικονικοί μηχανισμοί όντως βοηθούν στην εγκατάσταση περισσότερων εφαρμογών σε κάθε server, αλλά η αυξημένη χρήση οδηγεί στην ανάγκη για περισσότερο bandwidth ανά server, άρα και σε μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και κόστος δικτύου. Αναμένεται ότι περισσότερες εταιρείες θα υιοθετήσουν τεχνολογίες διασύνδεσης που έχουν σχεδιαστεί για την απλοποίηση της σύνδεσης των servers με τα δίκτυα των data centers.
6. Οργάνωση και διαχείριση της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών
Ένα data center νέας γενιάς επιτρέπει στα τμήματα πληροφορικής να επικεντρωθούν στις επιχειρηματικές καινοτομίες και στην κάλυψη των αναγκών μιας δυναμικής αγοράς. Για να γίνει αυτό, απαιτείται ένα περιβάλλον λειτουργικής υποδομής που αυτοματοποιεί την παροχή, την τροποποίηση και τη διαχείριση εφαρμογών. Αναμένεται ότι οι επιχειρήσεις θα κληθούν να υιοθετήσουν ένα μηχανισμό κοινών υπηρεσιών που μπορεί να παρέχει και να προσαρμόζει άμεσα τις υποδομές, διασφαλίζοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να ανταποκριθεί ακαριαία στις αλλαγές των επιχειρηματικών απαιτήσεων.
7. Ανάπτυξη για τους rack-mount servers
HP_Proliant_ServersΟι rack-mount servers προσφέρουν αυξημένη ευελιξία στις επιλογές δόμησης, επειδή μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα ικρίωμα εξοπλισμού (equipment rack). Οι διάφορες συσκευές τοποθετούνται η μια πάνω στην άλλη, χρησιμοποιώντας λιγότερο χώρο απ’ ότι αν ήταν τοποθετημένες σε παράταξη. Οι επιχειρήσεις έχουν εδώ και καιρό υιοθετήσει τη χρήση των rack-mount servers, οι οποίοι εξελίσσονται στο πρότυπο της αγοράς για μικρομεσαίες, αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν ιδιαίτερα από τη χρήση ερμαρίων rack-mount, αν δεν διαθέτουν αυτόνομα data centers.
8. Έλευση των Ευέλικτων Data Center
Με τη χρήση data centers που περιλαμβάνονται σε containers, η αρχιτεκτονική καθίσταται πιο ευέλικτη, η υλοποίηση γίνεται ταχύτερη και η συνολική κατανάλωση ενέργειας μειώνεται σημαντικά. Έτσι, οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύξουν εξατομικευμένες στρατηγικές για το data center τους, ώστε οι πληροφοριακοί πόροι να παρέχονται όπου και όποτε υπάρχει ανάγκη για περισσότερη χωρητικότητα και ισχύ. Τα συγκεκριμένα data centers θα εξακολουθήσουν να είναι μια δημοφιλής επιλογή το 2010, καθώς οι εταιρείες αναζητούν εναλλακτικές στρατηγικές για τις εγκαταστάσεις τους, δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα, τη φορητότητα και την ευελιξία.
9. Ιδιόκτητα Περιβάλλοντα Κοινών Υπηρεσιών και «Υπολογιστικά Νέφη»
Το cloud computing αναπτύχθηκε ραγδαία το 2009 και η καινοτομία θα συνεχιστεί και το 2010. Το cloud computing έχει εξελιχθεί ώστε να περιλαμβάνει ένα μείγμα πολλών τεχνολογιών και μεθόδων που υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια, καθώς και πιο πρόσφατες λύσεις που επιτρέπουν την απομακρυσμένη φιλοξενία υπολογιστικών δυνατοτήτων. Αν και πολλοί πάροχοι λύσεων έχουν κατακλύσει την αγορά διαφημίζοντας τις δυνατότητες τους στον τομέα αυτό, οι επιχειρήσεις θα υλοποιήσουν εσωτερικά περιβάλλοντα κοινών υπηρεσιών ή τα δικά τους ιδιόκτητα «υπολογιστικά νέφη». Τα παραπάνω θα μπορούν να προσφέρουν πλεονεκτήματα ανάλογα με αυτά ενός «υπολογιστικού νέφους δημόσιας χρήσης» ως προς την ταχύτητα και το κόστος, χωρίς τους αντίστοιχους κινδύνους ασφάλειας.
10. Αυξημένη κινητικότητα προς blade servers και μονάδες all-in-one
Οι blade servers περιέχουν ζωτικής σημασίας στοιχεία για την επεξεργασία και την αποθήκευση δεδομένων. Η υιοθέτηση blade τεχνολογιών θα συνεχιστεί και το 2010.