Η “Centric Πολυμέσα” ολοκλήρωσε την εξαγορά ποσοστού 3% στη CD Media, εταιρεία εμπορίας και διανομής προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου.


centric multimediaΠαράλληλα εξετάζει την περίπτωση απόκτησης συμπληρωματικού ποσοστού 17% ώστε η συμμετοχή της CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ στη CD MEDIA να ανέλθει στο 20%.