Η μακροοικονομική ύφεση σε συνδυασμό με την εντατική ρύθμιση της αγοράς και τον ισχυρό ανταγωνισμό επηρέασαν τους κύριους οικονομικούς δείκτες της Wind.


WIND LOGOΣτην Κινητή Τηλεφωνία, η εταιρεία κινήθηκε με θετικό πρόσημο στις νέες συνδέσεις συμβολαίου κατά το 4ο τρίμηνο 2009, ύστερα από 3 συνεχή αρνητικά τρίμηνα, ενώ το μέσο μηνιαίο έσοδο ανά πελάτη στην κινητή τηλεφωνία σημείωσε μείωση στα €13,4 εξαιτίας της μειωμένης εξερχόμενης κίνησης κατά το 4ο τρ.09, της αυξημένης πίεσης τιμών στην καρτοκινητή τηλεφωνία, της μεγάλης μείωσης στα τέλη τερματισμού κινητής και στα τέλη περιαγωγής και της αυξημένης φορολογίας τόσο στα συμβόλαια όσο και στην καρτοκινητή.


Στον κλάδο της σταθερής τηλεφωνίας, οι LLU πελάτες αυξήθηκαν κατά 16.000 το 4ο τρ.09, εκ των οποίων οι 15.000 είναι πελάτες double-play. Συνολικά, οι LLU πελάτες αγγίζουν τις 209.000, αυξημένοι κατά 22% σε σύγκριση με 171.000 στο τέλος του 2008. Αυξήθηκαν οι πωλήσεις του συνδυαστικού προϊόντος 3 σε 1 (κινητή –σταθερή – Internet), ενώ η εμπειρία του πελάτη βελτιώθηκε σημαντικά χάρη στην αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών και εξυπηρέτησης πελατών. Τέλος, η ανανεωμένη γκάμα προϊόντων ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τις επιλογές συνδυαστικών λύσεων, με τη νέα εμπορική πολιτική να αξιοποιεί τη δυναμική των telesales και παράλληλα να βελτιώνει την εξυπηρέτηση πελατών στα 400 καταστήματα WIND. Η ανάπτυξη του δικτύου LLU επιταχύνθηκε κατά το 4ο τρ.09, διπλασιάζοντας σχεδόν τα σημεία ΑΠΤΒ (234 LLU sites σε σύγκριση με 129 στο τέλος του 2008).


Συνολικά, σε €1,073 δις. κυμάνθηκαν τα συνολικά έσοδα, μειωμένα κατά 15% σε ετήσια βάση και σε €317 εκατ. τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), μειωμένα κατά 25,6%. Οι πελάτες κινητής και σταθερής είναι 5,75 εκατ., οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας 4,986 εκατ. Τα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας αυξήθηκαν σε ετήσια βάση στα €140,5 εκατ. σε σύγκριση με €133,3 εκατ. το 2008 και οι επενδύσεις σε κινητή και σταθερή τηλεφωνία ξεπέρασαν τα €130 εκατ.


Προοπτικές 2010
Οι αλλαγές που πραγματοποιεί η εταιρεία στη δομή κόστους της, θα έχουν ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων από το τέλος του 2010. Στη διάρκεια της φετινής χρονιάς η WIND θα επενδύσει στην ανάπτυξή της με κεφαλαιακές επενδύσεις που θα φτάσουν το 17% των συνολικών εσόδων του 2010.


Αναλυτικότερα:
– Κατά το 2009 πραγματοποιήθηκε επιτυχημένη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση της WIND, με αποτέλεσμα τη μείωση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας από τα 3,2€ δις στο 1,8€ δις (μείωση 1,4€ δις.) και αντίστοιχη μείωση της ετήσιας καταβολής τόκων δανείων κατά 150€ εκατ.
– Η σημαντική εξοικονόμηση ρευστότητας σε συνδυασμό με την άμεση εισφορά 50€ εκατ. σε μετρητά στο ταμείο της εταιρείας από τον μέτοχο, στηρίζουν την υλοποίηση ενός 3ετούς πλάνου ανάκαμψης και ανάπτυξης το οποίο προβλέπει μεγάλες επενδύσεις σε δικτυακές υποδομές, με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, την διεύρυνση του δικτύου σταθερής, καθώς και αυξημένες δαπάνες για την εμπορική δραστηριότητα και προβολή της WIND
– Κύριος άξονας της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας είναι η προσφορά «συνολικής λύσης» με προϊόντα που συνδυάζουν κινητή, σταθερή και Internet, προϊόντα που η WIND προσφέρει όχι πλέον ως εταιρεία κινητής τηλεφωνίας αλλά ως τηλεπικοινωνιακός πάροχος
– Μετά και την πλήρη συγχώνευση των λειτουργιών και υποδομών της πρώην Tellas, η WIND είναι η μόνη εταιρεία που μπορεί να δώσει ένα ολοκληρωμένο προϊόν για όλες τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες, από ένα σημείο πώλησης και με έναν λογαριασμό
– Παράλληλα, η WIND ακολουθεί μία νέα προσέγγιση για τα προϊόντα που λανσάρει τόσο στην κινητή όσο και στη σταθερή τηλεφωνία, αυτή της απλότητας και της οικονομίας. Δείγματα της προσέγγισης αυτής είναι τα νέα πακέτα συμβολαίου (M,L,XL, κα.) και η νέα καρτοκινητή WIND
– Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής ανάκαμψης της WIND θα συνεχιστούν τόσο το 2010 όσο και τα επόμενα δύο χρόνια οι επενδύσεις σε δικτυακές υποδομές, για την περαιτέρω βελτίωση της κάλυψης και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, ενώ θα είναι αυξημένες οι δαπάνες για την εμπορική δραστηριότητα και προβολή του brand