Με θετικό πρόσιμο έκλεισε το 2009 για τη Soft One Technologies, με τις ελληνικές επιχειρήσεις να ανανεώνουν την εμπιστοσύνη τους στο λογισμικό Soft1.


softoneΣυγκεκριμένα, το 2009 ο κύκλος εργασιών της εταιρίας έφθασε τα 4.550.000 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 7% εν συγκρίσει με το 2008. Περισσότερες από 1.500 νέες επιχειρήσεις προστέθηκαν στην εγκατεστημένη βάση των πελατών, οι οποίοι πλέον ξεπερνούν τους 7.800 με περισσότερους από 30.000 χειριστές εφαρμογών Soft1. Αξίζει να σημειωθεί ότι η SoftOne απευθύνεται σε όλο το εύρος και τα μεγέθη των ελληνικών επιχειρήσεων μέσα από ένα εδραιωμένο, ισχυρό πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών που αποτελείται από 300 εταιρίες πληροφορικής και προτείνει στους πελάτες της περισσότερες από 150 κλαδικές, θεματικές ή τεχνολογικές λύσεις με βάση το Soft1.


Η λειτουργική κερδοφορία αυξήθηκε κατά 10% προσεγγίζοντας τα 1.000.000 ευρώ, ενώ ο δανεισμός μειώθηκε κατά 41% για να φτάσει στα σημερινά επίπεδα των 494.000 ευρώ. Επιπλέον, ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η αύξηση των εσόδων από τις διεθνείς εκδόσεις των προϊόντων της SoftOne που έχουν εγκατασταθεί σε διάφορες Βαλκανικές, Μεσογειακές και άλλες χώρες (Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, Σερβία, Ρωσία και Μάλτα) που φτάνει το 112%. Οι σημαντικές επενδύσεις της SoftOne στο εξωτερικό έφεραν άμεσα αποτελέσματα, θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη το 2010 και κερδοφόρα επέκταση σε περισσότερες χώρες, σύμφωνα με τη στρατηγική της εταιρείας.


Η SoftOne είναι η πρώτη ελληνική εταιρία ανάπτυξης εμπορολογιστικών εφαρμογών που προσφέρει το λογισμικό της και ως υπηρεσία (SaaS-Software as a Service), δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες της να χρησιμοποιούν το λογισμικό μέσω του Internet, από οποιοδήποτε σημείο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Η νέα υπηρεσία Soft1 On Demand απευθύνεται σε όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις, που έναντι μηνιαίου τιμήματος χρησιμοποιούν λογισμικό νέας τεχνολογίας χωρίς να απαιτείται «παραδοσιακή» αγορά αδειών χρήσης. Το γεγονός αυτό περιορίζει τις δαπάνες σε υλικό (hardware) και τηλεπικοινωνίες ενώ παράλληλα μηδενίζει το κόστος για υπηρεσίες συντήρησης.