Το NetBackup 7 έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μεγάλους οργανισμούς να προστατεύσουν, να αποθηκεύσουν και να ανακτήσουν την πληροφορία.


symantecΗ τελευταία έκδοση του NetBackup επιτρέπει την απλοποίηση της διαχείρισης της πληροφορίας, ενώ παράλληλα μειώνονται τα δεδομένα προς αποθήκευση και η χρήση του δικτύου με την ενσωμάτωση του deduplication σε κάθε βήμα – από το client στο media server, έως τις τρίτες ανεξάρτητες συσκευές – έχοντας ως αποτέλεσμα να μειώνονται τα συνολικά κόστη. Το NetBackup προσφέρει απόλυτη προστασία σε virtual machine, αυξάνοντας τις ταχύτητες backup and recovery δεδομένων μέσα σε εικονικά περιβάλλοντα και επιπλέον παρέχει backup replication για γρήγορο και προσιτό disaster recovery.


Deduplication Παντού
Με το NetBackup 7, η Symantec συμπληρώνει τη στρατηγική της που αφορά στο deduplication δεδομένων, βοηθώντας τους οργανισμούς να μειώσουν την συνολική αποθηκευτική τους ανάγκη είτε σε φυσικά είτε σε εικονικά περιβάλλοντα, μέσω της προσθήκης της τεχνολογίας deduplication δεδομένων στο backup client και στο media server. Ενσωματώνοντας το deduplication εγγύτερα στην πηγή των δεδομένων στο client, το NetBackup αυξάνει την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των backup σε απομακρυσμένα γραφεία, data center και εικονικά περιβάλλοντα, ενώ μειώνει την ‘κίνηση’ του δικτύου έως 90%. Το γεγονός ότι το Deduplication βρίσκεται στο backup client εξουδετερώνει την ανάγκη για πρόσθετο hardware και ιδιαίτερη παραμετροποίηση, εφόσον οι πελάτες το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι μία αναβάθμιση στην τελευταία έκδοση, έτσι ώστε να επωφεληθούν την σημαντική εξοικονόμηση σε αποθηκευτικό χώρο.


Το NetBackup βοηθά επίσης τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν καλύτερα τις αποθηκευτικές συσκευές που διαθέτουν μέσω του προγράμματος Symantec OpenStorage Technology (OST). Σύμφωνα με την Μελέτη 2010 State Of The Data Center, 62% των ερωτηθέντων είπε ότι το deduplication πρέπει να υπάρχει και ενσωματωμένο στο backup λογισμικό και να εφαρμόζεται σε deduplication συσκευές. Η ενσωμάτωση του NetBackup μέσω του OST επιτρέπει στους οργανισμούς να αξιοποιήσουν το deduplication hardware που διαθέτουν από τρίτους προμηθευτές όπως Quantum, ExaGrid Systems, FalconStor και άλλους.


Απλή και Ολοκληρωμένη Προστασία Virtual Machine
Καθώς η υιοθέτηση εικονικών τεχνολογιών αυξάνεται, συμβαίνει το ίδιο και με τις προκλήσεις και την πολυπλοκότητα που επιφέρουν. Το NetBackup απλοποιεί την προστασία δεδομένων σε virtual server, προτυποποιώντας το backup των Hyper-V και VMware, αυξάνοντας παράλληλα την ταχύτητα του backup σε εικονικά περιβάλλοντα μέσω του deduplication και της τεχνολογίας backup block-level incremental, ενώ προσφέρονται δυνατότητες αποτελεσματικής ανάκτησης ενός μόνο αρχείου.


Στη μελέτη 2010 State Of The Data Center, οι οργανισμοί επικαλούνται την σταδιακή ανάκτηση σε image virtual machine ως την μεγαλύτερη πρόκληση στην προστασία δεδομένων σε virtual machine. Το NetBackup 7 προσφέρει άμεση ανάκτηση αρχείων από το block-level incremental backup για περιβάλλοντα VMware vSphere και εύκολη επαναφορά ενός ανεξάρτητου αρχείου ή φακέλου από το image-level backup ενός Hyper-V virtual machine. Αξιοποιώντας την τεχνολογία NetBackup deduplication και incremental backup σε εικονικά περιβάλλοντα, οι οργανισμοί μπορούν να μειώσουν δραματικά την ταχύτητα των backup, ενώ παράλληλα μειώνουν τις αποθηκευτικές ανάγκες σε virtual machine backup έως 95%. Τέλος, το NetBackup επιτρέπει στους υπεύθυνους IT να μειώσουν την επίδραση των λειτουργιών backup στα virtual machines χρησιμοποιώντας off-host για Hyper-V και τεχνολογίες block-level backup για το VMware.


Βελτίωση του Disaster Recovery με την Ενσωμάτωση του Replication
Η πρόσφατα ενσωματωμένη τεχνολογία replication στην πλατφόρμα του NetBackup επιτρέπει στους οργανισμούς να μεταφέρουν έως 95% λιγότερα δεδομένα μεταξύ των διαφόρων σημείων. Αυτό βοηθά στην διασφάλιση τάχιστης και εύκολης ανάκτησης των εφαρμογών και των δεδομένων backup από οποιοδήποτε σημείο, οποιαδήποτε στιγμή, μειώνοντας τα κόστη και τη διαχείριση που σχετίζεται με το tape-based disaster recovery. Το NetBackup διαθέτει επίσης ταξινόμηση backup replication ως στάνταρτ χαρακτηριστικό στην βασική κονσόλα, κάτι που απλοποιεί περαιτέρω και βελτιστοποιεί το disaster recovery.


Με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της κεντρικής διαχείρισης της προστασίας δεδομένων και την παροχή μίας μόνο οπτικής εικόνας της λειτουργίας backup and recovery, το NetBackup 7 διαθέτει μία ενσωματωμένη κονσόλα αναφοράς και διαχείρισης με την ονομασία OpsCenter. Αυτή η νέα κονσόλα προτυποποιεί τον έλεγχο και την αναφορά για πληροφορίες που αφορούν στο backup και archive για προϊόντα της Symantec όπως τα NetBackup, NetBackup PureDisk, Backup Exec και Enterprise Vault. Οι οργανισμοί αξιοποιούν πλέον τα αναβαθμισμένα αναλυτικά χαρακτηριστικά και δημιουργούν αναφορές από τρίτα προϊόντα backup χρησιμοποιώντας τα OpsCenter Analytics. Αυτή η συνδυαστική λειτουργία επιτρέπει τη ελαχιστοποίηση του ρίσκου disaster recovery σε πολλά σημεία, ενώ προτυποποιεί τον τρόπο θέασης των πληροφοριών backup και archive.


Symantec NetBackup Services
Η Symantec προσφέρει μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών, βοηθώντας τους οργανισμούς να αναπτύξουν, ενσωματώσουν και να χειριστούν αποτελεσματικά τα NetBackup περιβάλλοντα. Οι υπηρεσίες NetBackup στοχεύουν στο να αποδώσουν το μέγιστο της επένδυσης NetBackup, βελτιώνοντας την αποθηκευτική επάρκεια, την χρήση της υποδομής και τους χρόνους ανάκτησης.