Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε νόμιμη, τη χρήση της εφαρμογής Street View από την εταιρεία Google και «Κάπου ΑΕ Πληροφορική».


google-street-viewΤον Μάιο του 2009 η Αρχή απαγόρευσε προσωρινά τη λειτουργία του Street View μέχρι η Google και η «Κάπου ΑΕ Πληροφορική» να προσκομίσουν στην Αρχή συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.


Η Αρχή μετά την εξέταση των στοιχείων που προσκόμισαν οι εταιρείες έκρινε νόμιμη τη λειτουργία του Street View, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτονται με θόλωση τα πρόσωπα και οι πινακίδες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Ακόμη, η Αρχή έκρινε ότι δεν επιβάλλεται η θόλωση της εικόνας των κτιρίων.