Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος είδε την τιμή-στόχο της μετοχής που του δίνει η διεθνούς κύρους χρηματιστηριακή εταιρεία ανάλυσης Morgan Stanley να χάνει 3 ευρώ.


OTEΣυγκεκριμένα, Η Morgan Stanley μείωσε την τιμή-στόχο για την μετοχή του ΟΤΕ στα 12 ευρώ από τα 15 ευρώ, δίνοντας παράλληλα την αξιολόγηση “equal-weight”.