Οι Εκδόσεις Ψυχογιός ανέθεσαν στη UniSystems την ενοποίηση του περιβάλλοντος αποθήκευσης δεδομένων και της δημιουργίας «εικονικού» κεντρικού συστήματος.


solutioncenterlogoΤα στελέχη της Uni Systems, αφού μελέτησαν προσεκτικά τις ιδιαιτερότητες του πελάτη, συνεργάστηκαν με την EMC και από κοινού σχεδίασαν και υλοποίησαν νέα αρχιτεκτονική στο μηχανογραφικό σύστημα, με βασικούς άξονες την κεντρικοποιημένη αποθήκευση και την υλοποίηση περιβάλλοντος server virtualisation.


Στον τομέα της Αποθήκευσης επέλεξαν ως κεντρικό αποθηκευτικό χώρο στο νέο περιβάλλον το υποσύστημα δίσκων υψηλής διαθεσιμότητας Celerra NX4 της EMC. Πρόκειται για ένα σύστημα unified storage που υποστηρίζει πρωτόκολλα CIFS (Windows), NFS (Unix), iSCSI, FTP και προαιρετικά Fiber Channel.


Όσον αφορά στον τομέα της Δυναμικής Απόδοσης για να καλυφθούν οι διαφορετικές απαιτήσεις των επιμέρους εφαρμογών σε απόδοση, επελέγη σύστημα, συνολικής χωρητικότητας 8ΤΒ, εφοδιασμένο με δίσκους υψηλής απόδοσης SAS, κατάλληλους για τις εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων των Εκδόσεων Ψυχογιός όπως MS Exchange, ERP και CRM.


Για την Προστασία και Επαναφορά Δεδομένων επελέγη το EMC NX4, που διαθέτει χαμηλού κόστους SATA δίσκους για την κεντρικοποιημένη αποθήκευση των δεδομένων των file servers, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει, σε επόμενο στάδιο, την αποθήκευση σε αυτό των αντιγράφων ασφαλείας (backup to disk). Για την περαιτέρω προστασία των δεδομένων, το EMC NX4 επιτρέπει τη λήψη snapshots για ταχύτερη επαναφορά δεδομένων από πιθανή αλλοίωση ή διαγραφή. Παράλληλα, υλοποιήθηκε λύση virtualisation και δημιουργία εικονικών μηχανών με κατάλληλη διαμόρφωση νέων servers.


Στον ευαίσθητο τομέα της Ασφάλειας, με δεδομένο το υψηλό επίπεδο το οποίο ήταν απαραίτητο να διατηρηθεί ώστε να εξυπηρετεί την ασφαλή πρόσβαση εξωτερικών χρηστών του e-commerce μέσω internet, διαμορφώθηκε αποστρατιωτικοποιημένη (DMZ) ζώνη. Στην ίδια ζώνη εφαρμόζεται φίλτρο anti spam και τα ελεγμένα μηνύματα προωθούνται στον Exchange server, κατοχυρώνοντας την ασφάλεια των εσωτερικών συστημάτων από οποιαδήποτε εξωτερική εισβολή.


Το νέο μηχανογραφικό περιβάλλον που δημιούργησε η Uni Systems με τη συνεργασία της EMC και την κεντρικοποιημένη αποθήκευση και εικονικοποίηση των servers, εξασφαλίζει υψηλή απόδοση των εφαρμογών, μέγιστη αξιοποίηση των υποδομών και δραστική μείωση του συνολικού κόστους κτήσης και συντήρησης για τις Εκδόσεις Ψυχογιός.