Σημαντική θεωρείται η χθεσινή έκτακτη Γενική Συνέλευση της Deutsche Telekom για για την έγκριση τη συγχώνευσης των θυγατρικών της στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία T- Home και T-Mobile.


deutsche_telecomΟ Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου René Obermann δήλωσε ότι “τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να υλοποιήσουμε την συγχώνευση των δραστηριοτήτων του κινητού και σταθερού μας δικτύου. Δύο απόλυτα υγιείς επιχειρήσεις θα γίνουν ακόμη πιο δυνατές μέσα από αυτή τη συγχώνευση”, σηματοδοτώντας μία κίνηση με πολλές επιπτώσεις στην γερμανική και ευρυωπαϊκή αγορά ευρύτερα.


Σύμφωνα με αναφορές αναλυτών αλλά και θέσεις στελεχών της εταιρείας, η συγχώνευση θα βελτιώσει τη θέση της Deutsche Telekom και θα της δώσει τη δυνατότητα να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες μέσω του δικτύου σταθερής και κινητής τηλεπιφωνίας και ευρυζωνικότητας από ένα εμπορικό και επιχειρηματικό κέντρο.


Η απόφαση της Deutsche Telekom υπαγορεύθηκε από την ανάγκη να γίνει πιο ανταγωνιστική στην γερμανική αγορά και να αποκτήσει ισχυρότερα πλεονέκτήματα σε σύγκριση με άλλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών με πολυεθνική δομή, οι οποίες προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε σταθερή, κινητή και ευρυζωνική επικοινωνία. Συνολικά, η εταιρεία εκτιμά ότι η η συγχώνευση μεσοπρόθεσμα θα αυξήσει τα κέρδη της κατά 0,6 δισ. ευρώ.