Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τις κυβερνήσεις των χωρών μελών της Ε.Ε. να μεριμνήσουν για τη συστηματική επιβολή “σοβαρών” κυρώσεων κατά των υπευθύνων για την αποστολή spam, που αποστέλλονται καθημερινά.


no_spamΗ μάστιγα αυτή πλήττει σήμερα, σύμφωνα με έρευνα της Επιτροπής, το 65% των ευρωπαίων πολιτών. “Μολονότι από το 2002 οι διατάξεις της ΕΕ απαγορεύουν την αποστολή spam και κατασκοπευτικών λογισμικών, κατά μέσον όρο το 65% των πολιτών της ΕΕ εξακολουθεί να λαμβάνει τακτικά ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα”, δήλωσε η επίτροπος της ΕΕ για την Κοινωνία των Πληροφοριών και Μέσων Ενημέρωσης Βίβιαν Ρέντινγκ.


“Ο αγώνας κατά των spam πρέπει να αποκτήσει τη μέγιστη ταχύτητα. Οφείλουμε να ενεργήσουμε, ώστε η ΕΕ να υιοθετήσει νομοθεσία που θα προβλέπει σοβαρές αστικές και ποινικές συνέπειες για τους αποστολείς spam”, προσθέτει σε ανακοίνωσή της.


Η ίδια καλεί ταυτοχρόνως τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να “εντείνουν τις
προσπάθειές τους” σε εθνικό επίπεδο. Ανάλυση της Επιτροπής σε 140 περιπτώσεις δίωξης για το φαινόμενο αυτό σε 22 χώρες ανέδειξε σημαντικές διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά τον αριθμό των διώξεων που ασκούνται ανά χώρα και τις κυρώσεις που επιβάλλονται. Οι περισσότερες διώξεις ασκήθηκαν στην Ισπανία (39), στη Σλοβακία (39) και στη Ρουμανία (20). Οι πιο υψηλές οικονομικές κυρώσεις επιβλήθηκαν στην Ολλανδία (1 εκατ. ευρώ), στην Ιταλία (570.000 ευρώ) και στην Ισπανία (30.000 ευρώ).


Εξάλλου σε πολλές χώρες, οι αποστολείς spam χαίρουν ντε φάκτο ευρείας ατιμωρησίας. Η Επιτροπή ζητεί επομένως την επιβολή πραγματικά “αποτρεπτικών” κυρώσεων, καλύτερη διασυνοριακή συνεργασία και επαρκείς πηγές για τις εθνικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με την προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών του Internet.