Γράφει ο Μάκης Ζώτος

Στις προτεραιότητες του πλαισίου της στρατηγικής για ηλεκτρονικές επικοινωνίες η τεχνολογία Fiber to the Home

Ως την ερχόμενη Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2008, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς να αποστέλλουν τις απόψεις τους στη δημόσια διαβούλευση, με θέμα την ανάπτυξη του σχεδίου για την δημιουργία Δικτύου Οπτικών Ινών Νέας Γενιάς στη χώρα μας. Το σχέδιο αυτό εντάσσεται στο  πλαίσιο της  στρατηγικής για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 2008-2013.

Το σχετικό κείμενο δόθηκε χθες στη δημοσιότητα από το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
    Τη δημόσια διαβούλευση,  στην οποία καλούνται να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς και η οποία  θα διεξαχθεί
online , οργανώνει ο Σύμβουλος Στρατηγικής για τις Επικοινωνίες του υπουργείου.

Στόχος της δημόσιας διαβούλευσης είναι  να  γνωστοποιηθούν τα αρχικά ευρήματα για την ανάπτυξη της εθνικής στρατηγικής της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και να  εντοπισθεί η βέλτιστη λύση για την Ελλάδα,  κλείνοντας τα κενά πληροφορίας που υπάρχουν και λαμβάνοντας τις απόψεις όλων των αρμόδιων φορέων και εταιρειών για τις απόψεις που παρουσιάζονται.

 Σύμφωνα με το κείμενο της διαβούλευσης, οι άξονες των ενεργειών για το συγκεκριμένο σχέδιο είναι τρείς :

– Ανάπτυξη υποδομών
– Εισαγωγή και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών
 Προοπτική πιλοτικών εφαρμογών στην ψηφιακή εποχή

 Παράλληλα , οι στόχοι της πενταετούς στρατηγικής ευρυζωνικότητας στους οποίους καλούνται να συνεισφέρουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς επικεντρώνονται σε δυο τομείς :  

         Στην ανάπτυξη της τεχνολογίας FTTx (Fiber to the Home , Fiber to the building κλπ)

    Ευρυζωνικότητα υψηλών ταχυτήτων για απομακρυσμένες περιοχές


Στόχος είναι να γνωστοποιηθούν τα αρχικά ευρήματα για την ανάπτυξη της εθνικής στρατηγικής της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να  εντοπιστεί η βέλτιστη λύση για την Ελλάδα κλείνοντας τα κενά πληροφορίας που υπάρχουν και λαμβάνοντας τις απόψεις όλων των αρμόδιων φορέων και εταιρειών για τις απόψεις που παρουσιάζονται.