Γράφει ο Μάκης Ζώτος

Εντυπωσιακή η ζήτηση για φορητούς υπολογιστές στο πρώτο τρίμηνο του 2008

Η εξέλιξη της τεχνολογίας καθώς και η μείωση των τιμών τόσο σε επίπεδο hardware – ειδικότερα στους φορητούς (laptop) υπολογιστές – όσο και σε επίπεδο λιανικών τιμών πρόσβασης στο Internet, την τελευταία διετία, συνέβαλαν στην αλματώδη αύξηση της διείσδυσης του προσωπικού υπολογιστή στα νοικοκυριά ως μέσου εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, ενημέρωσης, ακόμη και επικοινωνίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της IDC σχετικά με την αγορά υπολογιστών στη χώρα μας για το πρώτο τρίμηνο του 2008, η αγορά υπολογιστών κινήθηκε ανοδικά σε ποσοστό λίγο πιό πάνω από 30%. Τα  πρώτα στοιχεία  σχετικής έρευνας της  IDC, δείχνουν ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς σταθερών και φορητών υπολογιστών παρουσιάζει αύξηση 30,7% που αντιστοιχεί σε 264.718 τεμάχια έναντι 202.484 τεμαχίων την αντίστοιχη περίοδο το 2007. Αναλυτικά, κατά τους τρεις πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους πωλήθηκαν 134.274 σταθεροί υπολογιστές, εκ των οποίων οι 81.967 αφορούν σταθερούς υπολογιστές για επιχειρήσεις και οι 52.307 σταθερούς υπολογιστές για οικιακούς καταναλωτές. Συνολικά, η αγορά των desktop στο πρώτο τρίμηνο του έτους σημείωσε αύξηση κατά 11,1% σε σχέση με πέρυσι.

Εντυπωσιακή για ένα ακόμη τρίμηνο είναι η ζήτηση για τους φορητούς υπολογιστές, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στο ρυθμό ανάπτυξης της συγκεκριμένης αγοράς, ο οποίος στο πρώτο τρίμηνο του 2008 ανήλθε στο 59,9%. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 130.444 τεμάχια έναντι 81.586 τεμαχίων το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Από αυτούς οι 55.718 αφορούν φορητούς υπολογιστές για επιχειρήσεις και οι 74.726 φορητούς υπολογιστές για οικιακούς καταναλωτές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση, αυτή, στους φορητούς υπολογιστές οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο κλείσιμο της «ψαλίδας» των λιανικών τιμών μεταξύ των κατηγοριών επιτραπέζιων και φορητών αλλά και στην ταυτόχρονη ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και στις δυο κατηγορίες, πλέον, χωρίς να υστερούν τεχνολογικά οι φορητοί, όπως συνέβαινε κάποτε.

Σχετικά με τα μερίδια αγοράς η πρώτη πεντάδα των εταιριών που δραστηριοποιούνται στη διάθεση σταθερών και φορητών υπολογιστών απαρτίζεται από τις Hewlett Packard με μερίδιο αγοράς 18,5% και ρυθμό ανάπτυξης 76,8%, Πλαίσιο με μερίδιο 10,4% και ρυθμό ανάπτυξης 32%, Acer με μερίδιο 9,7% και ρυθμό ανάπτυξης 60,8%, Toshiba με μερίδιο 9,6% και ρυθμό ανάπτυξης 62,4% και Dell με μερίδιο αγοράς 6,9% και ρυθμό ανάπτυξης 62,2%.

Διαφοροποιήσεις ωστόσο παρατηρούνται στην κατάταξη της πρώτης πεντάδας των εταιριών ανά κατηγορία προϊόντων. Συγκεκριμένα στην κατηγορία Desktop (commercial και consumer) η πρώτη πεντάδα απαρτίζεται από τις εταιρίες Πλαίσιο με μερίδιο αγοράς 15,2%, HP με μερίδιο 15,1%, Altec με μερίδιο 10,5%, Dell με μερίδιο 8,7% και Ε-shop με μερίδιο αγοράς 6,3%. Στην κατηγορία Notebook (commercial και consumer) η πρώτη πεντάδα αποτελείται από τις εταιρίες HP με μερίδιο 22,1%, Acer με μερίδιο 19,6%, Toshiba με μερίδιο 19,5%, Fujitsu Siemens με μερίδιο 8,4% και Sony με μερίδιο 8,1%.