Το Cyberoam iView αποτελεί μια λύση καταγραφής και αναφοράς ανοικτού κώδικα και είναι δημιούργημα της Cyberoam, της εταιρείας που διαθέτει τις λύσεις Identity-based Unified Threat Management.


iviewΤο μεγάλο πλεονέκτημα του Cyberoam iView είναι ότι συγκεντρώνει κάτω από την ίδια ομπρέλα αναφορές και καταγραφές σε επίπεδο ταυτότητας χρήστη, που δημιουργούν πολλαπλές συσκευές και λογισμικά, τα οποία, μάλιστα μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, ακολουθώντας τις προδιαγραφές ασφαλείας που έχουν θεσπίσει οι εταιρείες.


Ο χρήστης της συγκεκριμένης εφαρμογής, απολαμβάνει όλα τα οφέλη που προσφέρει η κοινότητα του λογισμικού ανοικτού κώδικα, όπως η προσαρμοστικότητα και η ταχύτητα ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να έχει στη διάθεσή του την πλήρη εικόνα της δραστηριότητας ολόκληρου του δικτύου του, χωρίς να απαιτείται μεγάλη χρηματική επένδυση.


Σήμερα, εάν κάποια εταιρεία επιθυμεί να διατηρεί το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας είναι αναγκασμένη να εγκαταστήσει κάποια πανάκριβη λύση καταγραφής-αναφοράς ή να λαμβάνει και να συνδυάζει δεδομένα από τις διάφορες συσκευές και λογισμικά που βρίσκονται εντός δικτύου, όπως firewalls, anti-virus, anti-spam, λύσεις intrusion prevention, proxy servers, routers, λειτουργικά συστήματα κ.ά. Η συγκεκριμένη αγορά η οποία είναι γνωστή ως Security Information and Event Management (SIEM) εκτιμάται ότι φτάνει τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, έχοντας ετήσια ανάπτυξη της τάξης του 25%.


Ο Abhilash Sonwane, Αντιπρόεδρος Product Management, της Cyberoam, αναφέρει: «Ο εσωτερικός χρήστης είναι το σημείο-κλειδί σε ότι αφορά την ασφάλεια μιας εταιρείας. Για αυτό ακριβώς το λόγο, η λύση της Cyberoam είναι η μοναδική, η οποία προσφέρει την δυνατότητα να γνωρίζει κανείς ‘ποιος κάνει τι’ μέσα στο δίκτυο. Με την αύξηση των εσωτερικών απειλών και τις συνεπακόλουθες παραβιάσεις ασφαλείας, είδαμε ότι πέρα από τους εσωτερικούς μηχανισμούς ασφάλειας που έχουν ήδη τα UTMs, υπάρχει η ανάγκη να έχει κανείς τη δυνατότητα καταγραφής της δραστηριότητας σε επίπεδο χρήστη» και προσθέτει: «Με αυτό το σκεπτικό, αποφασίσαμε να προσφέρουμε την δική μας εμπειρία στον έλεγχο σε επίπεδο ταυτότητας, προκειμένου οι εταιρείες να είναι σε θέση να παρακολουθούν το δίκτυό τους και να λαμβάνουν τις αναφορές από πολλαπλές συσκευές και λογισμικά με την λιγότερη δυνατή πολυπλοκότητα»


Ο Δημήτρης Ράικος Γενικός Διευθυντής της ADAOX δήλωσε: «Το iView αναμένεται να γίνει απαραίτητο εργαλείο για κάθε εταιρεία που θέλει να έχει μια πλήρη εικόνα του δικτύου της. Το γεγονός ότι διατίθεται ελεύθερα ως open source το κάνει ακόμα πιο ισχυρό, καθώς μπορεί κανείς να επέμβει στον κώδικά του, να το βελτιώσει και να ενσωματώσει καινούρια χαρακτηριστικά. Είναι επομένως, ένα ισχυρό εργαλείο ασφαλείας, το οποίο συνεχώς θα εξελίσσεται».


Το Cyberoam iView μπορεί αρχικά να επιτρέψει στις εταιρείες να εξάγουν καταγραφές και αναφορές από λύσεις ανοικτού κώδικα, όπως το Linux Iptables/netfilter Firewall, το δημοφιλές open source HTTP proxy Squid, αλλά και άλλες εμπορικές λύσεις UTM firewall. Με την συμμετοχή της κοινότητας του λογισμικού ανοικτού κώδικά, το συγκεκριμένο προϊόν, αναμένεται να γίνει σύντομα πολύ δημοφιλές και να χρησιμοποιηθεί ευρέως σε διάφορα δίκτυα, servers, βάσεις δεδομένων και λειτουργικά συστήματα. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη λύση υποστηρίζει αρχειοθέτηση των καταγραφών και επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δικαστική διερεύνηση μιας υπόθεσης εσωτερικής παραβίασης ασφάλειας.


Τόσο η κοινότητα των προγραμματιστών, όσο και οι εταιρείες είναι ελεύθερες να κατεβάσουν δωρεάν το Cyberoam iView από το sourceforge.net. Διατίθεται ως open source, και διαθέτει ήδη μια λίστα από projects, τα οποία θα βοηθήσουν τις εταιρείες, ιδιαίτερα τις μικρές και μεσαίες, να έχουν στα χέρια τους, μέσα από ένα κεντρικό περιβάλλον όλες τις αναφορές και τις καταγραφές πολλαπλών συσκευών και λογισμικών του δικτύου τους, όπου κι αν βρίσκονται.